Yazar : 212 Veysel Ocak - İyi - Kötü / Bağışlanabilir Suçlar Ve Suçlular 3.
25 Haziran 2018 Pazartesi

İyi - Kötü / Bağışlanabilir Suçlar Ve Suçlular 3.

Veysel Ocak

05-11-2016 15:45

İyi - Kötü / Bağışlanabilir Suçlar Ve Suçlular 3.

Günümüz insanının hayatı; teknoloji ile eşya ile sayılarla, fiyatlarla, markalarla  kuşatılmış durumda.

Seküler aklın kuşattığı insanların dünyasında piyasanın geleceği dışında insanın dikkatini çeken bir şey kalmadı.

Kapitalist ve  neoliberal dünya görüşü bütün anlamları, değerleri, ahlakı ve bilgelikleri ve sorumlulukları imha etti.

Ağır insanlık sorunları yaşamamıza rağmen, insanlık dışı gerçekliklerin kuşatmasında yaşamaya devam ediyoruz. Bu durumdan ciddi rahatsızlıklar duymuyoruz.

Büyük kötülükler, felaketler, savaşlar, istilalar bütün gezegeni kuşatırken, anlaşılması mümkün olmayan romantizmler içindeyiz.

Bizi, mücadele etmeye sevk edecek kadar önemli değerlerimiz kalmadı.

Vakit çok geç olmadan, bize anlatılanlara razı olmaktan vazgeçmeliyiz.

Öncelikli olarak kendi zamanımızın insanı olmalı, zamanımıza dair sorumluluklar üstlenmeli ve kendi zamanımızı ihya ederek, geleceği şekillendirmeliyiz.

Bunun için;

Yerel, etnik, hizipçi bir söylemden vazgeçerek, İslam dininin mensubu olarak tüm evrende insanlığa ve ümmete seslenerek, mülkün sahibinin Allah olduğunu tekrar hatırlatmalı ve bu duruşla var olmayı şiar edinmeliyiz.

Muhafazakarlık ve hizipçiliğin ve cemaatçiliğin eleştirel akıl yoluyla ortadan kalkacağı bilinciyle hareket edip, sorumluluk sahibi şahsiyet olarak düşünmeli, konuşmalı, yapmalı ve yazmalıyız.

İçinde yaşadığımız çağda emperyalizmle savaşmanın tek yolunun ortak bilinç ve ortak irade oluşturmaktan geçtiğini, vazgeçilmez sorumluluk olarak kabul etmeliyiz.

Hayatın ve tarihin içerisinde varoluşsal ve nihai tercihler yapabilmek için değer manzumesine sahip olmak gerektiği ve bu gereklilik hayatımıza yön vermelidir.

Hayatın inşası için sahip olduğumuz değerler manzumesi yetmeyecek, değerler sistemimizi ifade edebilme, anlatım usulüne ve de ideolojisine sahip olmalıyız.

Buradan iyi ve kötü tanımlamalarına değil de, analizlerine gelecek olursak ki, tanımlama yapmak, kaynak sorununu ortaya çıkaracağı için burada buna değinmek istemiyorum. Bu yüzden tanım değil, analiz yapmayı uygun buldum.

Analizlerimi de herhangi bir kaynağa atıf yapmadan; insani olana, vicdani olana, tecrübeye ve ortak akıl denen olgulara dayanarak yapmak bu yazı için daha uygun olduğunu düşünüyorum.

Günümüzde bana göre, iyilikler, öğreticiliğini topluma ulaştırmada maharetini yitirdiği için, kötülüklerden, musibetlerden belki ibret alırız umuduyla böyle bir usul belirledim.

Usul açısından bunlara yönelik eleştirilerin hepsine şimdiden Eyvallah diyerek analizlere başlamak istiyorum.

. Bir inancı, dünya görüşünü parçalara bölerek keyfi bir biçimde, kısmi olarak yaşamak, bu inancın ve dünya görüşünün kimi kısımlarını hayatın dışına atmak kötüdür. İmanı ve inancı parçalamak kötülüklerin en büyüğüdür.

 

. Tarihsel, düşünsel, entelektüel ve ahlaki yenilenmeyi, gelişmeyi yeniden inşayı ve yeniden üretmeyi engelleyen muhafazakârlık, kötüdür. Yanlış bir hayata sessiz ve tavırsız kalmak daha da kötüdür.

 

. Hayatı tekno-bürokratik ilişkiler ve ilişkilerden ibaret sayan maddecilik, insanın hayatını bir makinanın çalışması gibi algılıyor. İnsanı rasyonelleştirerek hayatı ve hayatını ahlaksızlaştırıyor. Kalbimizi bir kenara koyarak yaşamak, kötüdür.

. İnsanın, evrensel insanlık ailesinde; hizip, grup, kabile, ırk, mezhep bencilliklerine yer vermesi, insanlığına ihanettir, insanlık ufkunu daraltarak sınırlar koymak, kötüdür.

 

. Günümüzün egemen ideolojisi ilerleme ve modernizmdir. Modernizm, bütün toplum hayatını biçimlendirerek, bireyin buna tapınmasını istemektedir: İmanımızı bir kenara koyarak düşünmek ve yaşamak, kötüdür.

. Aşırılıklar yoluyla ümmetin parçalanmasına neden olmak, kötüdür.

. Her insanın kendi özgür iradesiyle, özgür bilinciyle ve vicdani bir tatminle, özgüvenle inançlarını seçmesi iyidir.

. Bir inancı, düşünceyi, dünya görüşünü, varoluş tarzını gerçek anlamda temsil etmek, yaşamak, savunmak bu inancı, düşünceyi, dünya görüşünü, varoluş tarzını nihai anlamda ve eksiksiz bir bütünlük içinde yaşamak iyidir. Kişilik sahibi olmak iyidir.

 

. Her alanda, her konuda kendi yaklaşımlarımız, yorumlarımız, çözümlerimiz olmalıdır, kimlik sahibi olmak iyidir.

 

. İnsan, hayatın her safhasında; iyi ile kötüyü, hayırla şerri, helalle haramı birbirinden ayırt etmekle yükümlüdür. Tercih sahibi olmak iyidir.

 

. Ceht içinde olmak, zulme, inkâra, tuğyana, fesada, nifaka karşı bilinçli bir mücadele içerisinde olmak, Adanmak iyidir.

. İnsanlar hangi sosyal kesimde bulunursa bulunsunlar, kendilerini ilahi bir dil ile ifade edebilmeli, fıtri ve insani zeminde muamele görmelidir. Bütün insanların doğal, eşit haklara sahip olduklarına inanmalıyız, tüm insanlığı inandırmalıyız; eşitlik iyidir.

 

. Öncelikle bugüne dair, sonrasında geleceğe ve geçmişe dair tüm varlığımızı / varoluşumuzu korumak için kendimizi görevli görmek durumundayız; Sorumluluk sahibi olmak iyidir.

. Aklımızı, birincimizi, kalbimizi, duygularımızı adalet ile uyumlu hale getirmek durumundayız: Adalet iyidir.

 

. Her Müslümanın, insanlığı büyük aile olarak görmesi doğal ve iyi olandır: İnsan olmak iyidir.

. Yeryüzünde kendisine çok şerefli bir konum verilen insan, burada adaletin ve hakikatin temsilcisi, ifadesi, sözcüsü olarak kendisine bir sorumluluk alanı tayin etmesi iyidir.

Müslüman olmak ise daha iyidir.

 

Selam ve Dua ile...

YORUMLAR
  • Mehmet Beyhan   29-11-2016 03:46

    Hocam yüreğine sağlık

  • Mustafa Öner   05-11-2016 16:20

    Sahibin seçtiği ismi hak etmek her insan için her halükarda tek iyidir!

Diğer Yazıları

ANKET - ARAŞTIRMA