Sosyal Medya

Söz ve Dua

“Yâle’l-Kudüs!”

“Beylerim, Emirlerim, Atabeylerim! Ümmet-i Muhammed’in yiğit komutanları!... “Aramızda çekişmek artık bize yakışmaz! İşgalci kontları ve zalim şövalyeleri üzerimize güldürmek bize yakışmaz! Bundan sonra bütün gücümüzü, kuvvetimizi ve imanımızı Kudüs’ün kurtuluşu için hazırlayıp Allah’a dayanacağız! Size ve bize yakışan budur!”Abdullah Yıldız - Yeni Akit

Kudüs-ü Şerif’i ve mübarek Mescid-i Aksâ’yı Haçlıların işgalinden tam 88 yıl sonra geri alıp özgürleştiren büyük devlet adamı Salâhaddin Eyyubi, Müslümanlara, Kudüs’ün yardımına koşmaları için şöyle sesleniyordu:“Yâle’l-İslâm! (Eyvâh İslâm! / İslâm›a yardıma koşun!...)”

Yeryüzünde Allah için kurulan ikinci mescid, ilk kıblemiz ve Mirac’ın mekânı olan mübarek Mescid-i Aksâ ve Kudüs’ü 1099’da işgal eden ilk Haçlı sürüsü, 70 bin Müslüman’ı -hem de büyük çoğunluğunu Mescid-i Aksâ’nın haremine doldurarak- vahşice katletmişti. İslâm dünyasının paramparça bir görüntü arz ettiği ve Müslümanların birbirleriyle beylik ve benlik kavgası, mezhep ve meşrep yarışı yaptığı bir zamanda gelmişti bu meş’ûm saldırı, işgal ve katliam… Ve bu mübarek mekânın tekrar kurtarılması için tam 88 yıl beklemek gerekmişti…

Ne yazık ki, ibret alınmayınca tarih tekerrür ediyor: İslâm dünyası bugün yine paramparça! İsrail’e karşı en küçük bir varlık gösteremeyen Suudi Arabistan-Mısır-Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn-Kuveyt beşlisi Katar’a ambargo uyguluyor; Suriye, Yemen, Irak, Libya vb. ülkelerde iç savaş devam ediyor; dünyanın birçok yerinde Müslüman Müslüman’ın kanını döküyor; dahası büyük şeytani güçler bölgesel bir Şii-Sünni savaşı çıkarmak için bütün entrikaları çeviriyorlar…  

Ve bugünün “son haçlıları” olan Siyonistler fırsatı kaçırmayıp Mescid-i Aksâ’yı işgal ediyor ve Müslüman kanı döküyorlar. İlk Haçlıların yaptığı gibi Mescid-i Aksâ’da ezanlar susturulup, namazlar yasaklanıyor… Ve 1967’den beri ilk kez Mescid-i Aksâ’da Cuma namazı kılınamıyor…

Kudüs fatihi Salâhaddin,“Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarıyla savaşamazlar”demişti… 

Evet, birbiriyle uğraşan Müslüman dünya, Siyonist katillere karşı mücadele verebilir mi?

İslâm kardeşliğine çok önem ve öncelik veren Salâhaddin Eyyubi’nin tecrübesine bakalım: 

Nureddin Mahmud Zengi’nin rahle-i tedrisinde yetişen ve İslâm Birliği ideali ile ümmet şuurunu ondan öğrenen Salâhaddin: “İslâm ve İslâm ümmeti için ancak onları birleştirecek, kökünü ve dallarını koruyacak şeyi tercih ederiz” der. Müslümanlar arasındaki iç kavgalara son vermek için bütün gücünü ve imkânını kullanır. Halep yöneticilerine şöyle hitap eder:

“Beylerim, Emirlerim, Atabeylerim! Ümmet-i Muhammed’in yiğit komutanları!...

“Aramızda çekişmek artık bize yakışmaz! İşgalci kontları ve zalim şövalyeleri üzerimize güldürmek bize yakışmaz! Bundan sonra bütün gücümüzü, kuvvetimizi ve imanımızı Kudüs’ün kurtuluşu için hazırlayıp Allah’a dayanacağız! Size ve bize yakışan budur!”  

13 Haziran 1183 günü yapılan devir teslim töreni ile Halepliler Salâhaddin’e tabi olurlar. 

“Kudüs’e giden yolun son durağı” dediği Halep’in kan dökülmeden fethi onu sevindirir…

Bir ara Haçlılar Medine’nin kapısı olan Teyme’yi tehdit ettiğinde Salâhaddin onlara karşı tedbirler alır ve Bağdat Halifesinin veziri Mecdüddin’e gönderdiği bir mektupta bu kez Musul yöneticilerinin Haçlılarla işbirliği yaparak kendisini arkadan vurmalarından yakınır:

“Biz Hz.Peygamber’in (s.a) mezar-ı şerifini korurken… Musul hükümdarının adaletsizlikle topraklarımızdan bir şeyler almaya çalışması şaşılacak şeydir… Musullular, Müslümanların yerine kâfirleri dost edinip onlara hazineler taşımaktadırlar.”

Nihayet, Bağdat Halifesi başta olmak üzere bölgedeki tüm etkin idarecileri, komutanları, âlimleri, kadıları 1186’da Şam’da toplayarak “İslâm Birliği” için en önemli adımı, atar. Alınan karar şudur: “Müslümanlar kendi aralarındaki anlaşmazlıklara son verecekler, birbirleriyle savaşmayacaklar ve Haçlılarla savaşmak için Salâhaddin’in emrine asker gönderecekler.”

M. Akif’in deyişi ile “Şarkın en sevgili Sultanı” Salâhaddin Eyyubi, Şam Toplantısında İslâm Birliği’ni büyük oranda sağladıktan bir yıl sonra (1187) Müslüman orduların desteği ve elbette Allah’ın inayeti ile Hıttin’de Haçlıları yok edip Kudüs’ü ve Mescid-i Aksâ’yı kurtarmayı başarır.

Ve şimdi “Yâle’l-Kudüs!” diye haykırarak ümmeti Mescid-i Aksâ’ya imdat etmeye çağırıp, İslâm Birliği’ni yeniden sağlayacak ve Kudüs’ü kurtaracak bir Salâhaddin Eyyubî bekleniyor…

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.