Yazar : 257 Suat Demir - Modernizm: Cennetten çalınan elma sandığı
20 Eylul 2018 Perşembe

Modernizm: Cennetten çalınan elma sandığı

Suat Demir

26-01-2017 10:45

Modernizm: Cennetten çalınan elma sandığı

Bismihi Tebarek ve Teala

Modernizmin başlangıcının farklı yüzyıllar olduğu  kabul edilsede belirgin ve köşelerini sivrildiği zaman dillimi 18. yüzyıl denilebilir. İçinde birçok dinamikleri barındırarak holistik bir devinim ve değişimi ifade eder. Fazla detaya girmeden modernizmin; eski olan geleneksel yapının yeni olanla olan bağının tamamen insan ve toplum katmanlarından tamamen koparılmasıdır. Görünenin arkasına doğru bir bilinç oluştururken kendi arkasına görünenin en cazip ve işe yarar kısmının alır. Modernizmin idealleri, aydınlanma ile beraber humanizm,sekülerleşme ve demokrasi üzerine kurulu bir bilinci,akılcı-ilerlemeci-insan merkezli ideolojiyi ihtiva eder.her birinin tanım ve refere noktaları bahs-i diğerdir.

Modernleşme;

Siyasi açıdan; Rasyonel bürokrasi ağı içinde parlemento,partiler ve türevlerini

Kültürel açıdan; Laiklik ve ulusçuluğu

Ekonomik açıdan; Uzmanlaşma ve işbölümü,teknoloji ,pazar,tüketime uygun bilinç kodlarını

Toplumsal açıdan; Kentleşme,iletişim-etkileşim(tek boyutlu),okur-yazarlılık artışı gibi temel dönüşümlerin neticesidir.

İnsan üzerinden en önemli etkisi devlet,sermaye ve bilim eliyle yabancılaşma sürecidir. 20.yüzyılda bu durumun felsefi iteleyicleri diyalektik meteryalizm (iç eleştirleri dahilinde frankfurt okulu gibi) ve neopozitivizm olmuştur. Modern toplumda, bireyin seçme imkanı arttırıldığından bireyci insan serpilmiş ve fakat insanın sisteme olan bağlılık ve de bağımlılığı arttırılmıştır.

Örneğin reklam ve moda gibi daha sofistike ve palyatif yöntemler kullanılarak ve dahi muhaliflerini de kendine benzeterek bunu yapmaktadır. (Çelişkilere bakın karşı çıktığımıza ne kadar benzediğimizi göreceksiniz)

Modernitede insan kendi çıkarlarını en yüksek düzeyde tutarak cennetteki elmaya değil elma ağacına taliptir. Bir kısmını yiyecek bir kısmını depolayacak bir kısmınıda satarak kendi cennetini kurup mutlu olacaktır.tüm sistemi buna uygun meşrulaştırma araçları ile donatmak felsefi argumanlarla ikna etmek,insanı yalnızlaştırarak güvenlik alanı oluşturmak,sahte muhalifler üreterek gücünü saklamak gibi çabaları olmuştur. Adeta İblis gibi fısıldamaktadır. Mülkiyet ve iktidar ilişkisini yaşama arzuna bağlayıp bir elmaya seni esir edeyim mi?

Kötü olanı iyi olana tercih et.Çünkü sen iyisin!       

İnsan ile İblisin arasındaki rekabet merhametin kaynağı olamaz.

ve's-selam

YORUMLAR
  • Sultan Alak   26-01-2017 14:10

    Biz eti için bülbülü kesip sesinden mahrum kalan insanoğluyuz. Elma ağacı bile gözümüzü doyurmuyor.

  • muallim   26-01-2017 12:42

    sayın suat bey modernizmin eleştirisini yaparken daha somut örneklendirmeleriniz ile yazınızdan daha ziyade faydalanacağımızı düşünmekteyim selametle

  • Mustafa Öner   26-01-2017 11:19

    "Adeta iblis gibi fısıldamaktadır." değik kardeş! Bizzat "İBLİS" olarak fısıldamıyor, altını üstüne getirmek için insanın ne gelirse ellerinden ardlarına koymuyorlar! Yazılarınızı daha sık bekliyoruz kardeş! kalemine bereket...

Diğer Yazıları

ANKET - ARAŞTIRMA