Yazar : 257 Suat Demir - Bir tesbih Bir tespit
19 Temmuz 2018 Perşembe

Bir tesbih Bir tespit

Suat Demir

22-02-2015 21:08

Bir tesbih Bir tespit

Bismihi Tebareke ve Teala

Dünya , acı çekiyor.İnsanlık adına olan tüm iyi değerler öteleniyor,iteleniyor.Acıyı yüklenenlerin umudu vardır varolmaktan öte.

Hadiseler ; anlatıldığı gibi değil,anlatıldığı kadar hiç değil.Küresel ölçekli hesaplar ince dokunur ve ince okunması gerekir.Ümmetin yaptığı birbirini kalın çizgilerle ötelemek.Hatta müstekbirlerin öteleyemediği yerlere hapsetmek.Bizlere verilen görev bu değil ancakbize düşen görev bu olsa gerek.Allah’ın insana yüklediği görevden haberdar olmayanlar , zalimlerin ev ödevlerini hazırlamakla karşı karşıya kalırlar.Mutlak Şer ile olan çizgi mutlak noktada net bir algı oluşturmak zorunda.İki nokta arasında bir doğru çizilir .Kur’an ve sünnet'i (bazı rivayetlerde sünnet çizgisinin devamı ehl-i beyt) iki nokta olarak kabul edelim.Biri  diğerine ulaştırıyor olmalı.Tek noktadan bir çok doğru geçer ancak bir çok doğru başladığı yer ve/veya vardığı yer ile bağlantılı olarak doğru olma özelliği kazanır.İşte böyle bir çok muğlak ve muallak  doğru/yargı  gereken doğruyu /yargıyı örter.

Örneğin şuan ortada sergilenen ve anglo-sakson medya tarafından servis edilenleri biliyoruz!!Peki! ümmetin aleyhine olarak kurgulanmış ve hayata geçirilmiş bu senaryoda (sosyolojik-ekonomik-kültür-değerler-örfler-siyasi-dil….)tüm boyutlarıyla zayıf düşmemiz , hata yapmamız şartların getirdiği kötücül seçenekler arasındaki ölümcül tercihler ve bunun altyapısını oluşturan parçalanmışlık birbirimizi anlamamızı , kardeş olmamızı engelliyor.Aklı başında makro ve mikro düzeyde mü’mince bir analiz ,derinlik ,insana ve insanlığa teşmil bir yazı okuyor veya duyuyormusunuz.Türkiyedeki müslümanlar olarak bizler gerçekten sınıfta kaldık.Kendi gerçekliğinden bu kadar uzak,başka coğrafyalara abilik sevdası çok hazin.Meselelere netice itibarı ile palyetif bir politik zaviyeden bakıyoruz.tarikat ehlimizin dünyadan haberi yok. Bağnaz bir mezhepçilikle vaziyeti idare ediyorlar.Medyatik kanaat önderlerimizin konuştuklarından haberdarız,konuşmadıklarından değil.Konuşmadıklarını bilmiyoruz.Zira ,konuştuklarını ,bilecek kadar vakıf değiller, konuşmadıklarını bilecek kadar vakıflar.Öncelikler üzerinde bir şey olsa gerek.Ulemamız zaten yok?Entellektüellerimiz, sanatçılarımız, irfan ehli insanlarımız yok?yetişmiş insanlarımız yok?.Belki yetişememiz bazı yorgun insanlar vardır.Dil ve algı bütünlüğümüzü kaybediyoruz.Ümmet coğrafyasına vakıf değiliz.Çok ciddi bir sarmal var ve bu sarmalı nasıl aşacağız.Vak’a ‘ya hapsolduk,Vakıa’ya ulaşamıyoruz.Yersizliğimiz ve yetersizliğimiz gittikçe büyüyor.Dünyayı okuyamıyoruz.Söylemlerimiz söylentilerden neşet etmemeli değil mi.Ümmeti gerçek sebepler üzerinden inşaa eden değil,suni sonuçlar üzerinden ayrıştıran retoriğimiz var.Yüklenilmiş acının örülmüş küfesi bu olsa gerek.Rabbimiz bize acısın.                                                                                                                                                                         vesselam

 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

ANKET - ARAŞTIRMA