Dnce Mektebi http://dusuncemektebi.com/ tr Guncel ve Son Dakika Haberler Networkbil.net Goethe ve Kuran -2http://dusuncemektebi.com/y/24537/goethe-ve-kuran-2/http://dusuncemektebi.com/y/24537/goethe-ve-kuran-2/ Kur’an’覺n M羹sl羹manlar覺n var olu sebebi, yaamlar覺n覺 s羹rd羹rmeleri i癟in bilgi kayna覺 oluu keyfiyeti muhakkak Goethe’yi Kur’an okumalar覺na tevik eden en 繹nemli amildi. Goet]]>Mon 21 May 2018 13:57:00 +0200Goethe ve Kuran -1http://dusuncemektebi.com/y/24513/goethe-ve-kuran-1/http://dusuncemektebi.com/y/24513/goethe-ve-kuran-1/ Goethe tabiat覺 gerei ilah簾 olan her eyi merak ediyordu. Belki de bu merak覺 Kur’an’la irtibat覺na vesile olmutur. Ancak hocas覺 ve arkada覺 olan Herder, Goethe’nin Kur’an&rs]]>Thu 17 May 2018 16:06:00 +0200Deizm Ya Da Peygambersiz Dinhttp://dusuncemektebi.com/y/24351/deizm-ya-da-peygambersiz-din/http://dusuncemektebi.com/y/24351/deizm-ya-da-peygambersiz-din/ Son birka癟 haftad覺r g羹ndemde olan “deizm/ahlaki deizm” tart覺malar覺na kat覺lmak isteyenlerin 繹ncelikle n羹b羹vvet meselesine eilmeleri gerekiyor. Zira deizm, Yarat覺c覺y覺 kabul etmi olsa d]]>Thu 19 Apr 2018 10:39:00 +0200Devlet ve Adaletin Deien Doas覺n覺n Deimez Olanla 襤rtibat覺 zerine-4http://dusuncemektebi.com/y/24224/devlet-ve-adaletin-deien-doasnn-deimez-olanla-rtibat-zerine-4/http://dusuncemektebi.com/y/24224/devlet-ve-adaletin-deien-doasnn-deimez-olanla-rtibat-zerine-4/ Devlet: Devlet, yery羹z羹nde yaama zorunluluundan kaynakl覺 ka癟覺n覺lmaz bir moment olarak insan覺n varoluuna ilikin bir entitedir. Devlet, insan覺n kendi ba覺na olmama cihetinin telafisidir. Kanaatim]]>Mon 19 Mar 2018 10:53:00 +0200Devlet ve Adaletin Deien Doas覺n覺n Deimez Olanla 襤rtibat覺 zerine-3http://dusuncemektebi.com/y/24175/devlet-ve-adaletin-deien-doasnn-deimez-olanla-rtibat-zerine-3/http://dusuncemektebi.com/y/24175/devlet-ve-adaletin-deien-doasnn-deimez-olanla-rtibat-zerine-3/ D覺sal olan: 襤nsan kendi ba覺na (kendi ba覺na olmama cihetini dikkate almaks覺z覺n) toplumsal anlamda d羹zen oluturamaz. Fakat modern d繹nemde insan覺n kendi ba覺na olma cihetini radikalletirerek kurd]]>Wed 07 Mar 2018 17:17:00 +0200Devlet ve Adaletin Deien Doas覺n覺n Deimez Olanla 襤rtibat覺 zerine-2http://dusuncemektebi.com/y/24135/devlet-ve-adaletin-deien-doasnn-deimez-olanla-rtibat-zerine-2/http://dusuncemektebi.com/y/24135/devlet-ve-adaletin-deien-doasnn-deimez-olanla-rtibat-zerine-2/ Kendi ba覺na olmayan insan: Bu sebeple mitlerin insan覺 bir anlamda kendi ba覺na olmayan insand覺r. Bu nokta, vahiyle mit aras覺nda fark覺 da ortaya koyuyor. Mitlerde insan, kendi ba覺na olmayan olarak]]>Mon 26 Feb 2018 13:55:00 +0200Devlet ve Adaletin Deien Doas覺n覺n Deimez Olanla 襤rtibat覺 zerine http://dusuncemektebi.com/y/24102/devlet-ve-adaletin-deien-doasnn-deimez-olanla-rtibat-zerine-/http://dusuncemektebi.com/y/24102/devlet-ve-adaletin-deien-doasnn-deimez-olanla-rtibat-zerine-/ 襤nsan kendi ba覺na, d覺sal hi癟bir destek olmaks覺z覺n adaletin tam anlam覺yla ger癟ekleecei devlet kurabilir mi? Yaz覺m覺za bu soruyla giri yapmakla birlikte evet veya hay覺r cevab覺n覺 vermeksizin, soru]]>Mon 19 Feb 2018 16:24:00 +0200Tasavvuf Ontolojisi zerine Birka癟 Not-3http://dusuncemektebi.com/y/24067/tasavvuf-ontolojisi-zerine-birka-not-3/http://dusuncemektebi.com/y/24067/tasavvuf-ontolojisi-zerine-birka-not-3/ Beinci mertebe, mis璽l 璽lemidir. Tasavvuf geleneimiz, misal 璽leminin mahiyetini kevn簾 eya olarak a癟覺klam覺t覺r. Ancak s繹z羹 edilen eya kesif mahiyete sahip deildir. Kevn簾 eya m羹rekkep mahiyette ]]>Tue 13 Feb 2018 12:09:00 +0200Tasavvuf Ontolojisi zerine Birka癟 Not-2http://dusuncemektebi.com/y/24020/tasavvuf-ontolojisi-zerine-birka-not-2/http://dusuncemektebi.com/y/24020/tasavvuf-ontolojisi-zerine-birka-not-2/ Gizli hazine ve bilinmenin arzu edilmesi Allah’覺n (c.c) ezelde “gizli hazine” olmas覺 Varl覺覺n / V羹cudun ilk mertebesidir. “Bu mertebenin ilki, l璽-taayy羹n mertebesidir. B]]>Mon 05 Feb 2018 13:15:00 +0200Tasavvuf Ontolojisi zerine Birka癟 Not-1http://dusuncemektebi.com/y/23986/tasavvuf-ontolojisi-zerine-birka-not-1/http://dusuncemektebi.com/y/23986/tasavvuf-ontolojisi-zerine-birka-not-1/ Her ilim, konudan, ilkeden ve meselelerden m羹teekkil olan bir k羹ll簾 a癟覺klama tarz覺d覺r. Tasavvuf d羹羹ncesinin esas gayesi k羹ll簾 ilkeden yola 癟覺karak var olanlar覺 anlamland覺rma ve bu anlamland覺rma s]]>Tue 30 Jan 2018 12:36:00 +0200Tasavvuf Nedir, Ne Deildir? -2http://dusuncemektebi.com/y/23922/tasavvuf-nedir-ne-deildir-2/http://dusuncemektebi.com/y/23922/tasavvuf-nedir-ne-deildir-2/ 襤ngiliz M羹sl羹man d羹羹n羹r Martin Lings de Rene Guenon’la ayn覺 g繹r羹羹 haizdir. “Tasavvuf, med dalgalar覺n覺n en g羹癟l羹s羹 ve en merkezi olan覺d覺r ki 襤slami Vahiy’den m羹teekkildir ve]]>Fri 19 Jan 2018 11:23:00 +0200Tasavvuf Nedir, Ne Deildir? -1http://dusuncemektebi.com/y/23877/tasavvuf-nedir-ne-deildir-1/http://dusuncemektebi.com/y/23877/tasavvuf-nedir-ne-deildir-1/ K覺sa Bir Bak覺 0. M羹sl羹man’覺n ilim hayat覺n覺, Kur’an’daki ilim 繹renmeye tevik eden ayetlerle birlikte “襤lim, M羹sl羹man’覺n yitik mal覺d覺r. Nerede bulursa als覺n.&]]>Thu 11 Jan 2018 15:03:00 +0200Devlette iradehttp://dusuncemektebi.com/y/23834/devlette-irade/http://dusuncemektebi.com/y/23834/devlette-irade/ Milletten sonra iradenin g羹zerg璽h覺 devlettir. N. Top癟u’ya g繹re devlet manevi bir birliktir. N. Top癟u’nun tabiriyle millet, “ilahi bir ruhun millete beden kazand覺rmas覺”[1]d覺r]]>Thu 04 Jan 2018 15:42:00 +0200Nurettin Top癟uda 襤rade Ne Anlama Gelmektedir?http://dusuncemektebi.com/y/23791/nurettin-topuda-rade-ne-anlama-gelmektedir-/http://dusuncemektebi.com/y/23791/nurettin-topuda-rade-ne-anlama-gelmektedir-/    “襤rade, 羹癟 璽leme s覺覺nma kuvvetidir: Hemcinsine, kendi samimiyetine ve Allah’a (c.c)”[1] N. Top癟u’ya g繹re irade vasf覺na tam anlam覺yla sahip olan yeg璽ne varl]]>Thu 28 Dec 2017 10:56:00 +0200Medenileme(me)k mi?http://dusuncemektebi.com/y/23742/medenilememek-mi-/http://dusuncemektebi.com/y/23742/medenilememek-mi-/ Medeniyet kavram覺 etraf覺nda ekillenen tart覺malar en son eklini Bat覺’da alm覺t覺r. Bat覺l覺 d羹羹n羹rlerin g繹z羹nde Dou’nun “nesne” haline d繹n羹mesiyle birlikte, medeniyet kavr]]>Thu 21 Dec 2017 15:25:00 +0200Devlet teorisine iki yakla覺m: Hegel ve NurettinTop癟uhttp://dusuncemektebi.com/y/23715/devlet-teorisine-iki-yaklam-hegel-ve-nurettintopu/http://dusuncemektebi.com/y/23715/devlet-teorisine-iki-yaklam-hegel-ve-nurettintopu/ Devlet teorisine iki yakla覺m: Hegel ve NurettinTop癟u Devlet, siyaset felsefesinin esas meselelerinden biri olmakla birlikte 羹zerinde sadece filozoflar覺n deil ak覺l sahibi her kesin d羹羹nmeden ]]>Fri 15 Dec 2017 10:29:00 +0200