Dnce Mektebi http://dusuncemektebi.com/ tr Guncel ve Son Dakika Haberler Networkbil.net l羹ler dirileri duyar m覺?http://dusuncemektebi.com/y/24953/ller-dirileri-duyar-m-/http://dusuncemektebi.com/y/24953/ller-dirileri-duyar-m-/ Bu soruya farkl覺 merebi ve mezhebi olan 璽limler farkl覺 cevaplar vermilerdir; 癟羹nk羹 繹l羹lerin duymas覺 durumunda hem onlardan bir eyler talep etmek m羹mk羹n olacak hem de kabir ba覺nda yap覺lan telkin]]>Sun 16 Sep 2018 08:53:00 +0200Esed ile bar覺mak m覺?http://dusuncemektebi.com/y/24915/esed-ile-barmak-m-/http://dusuncemektebi.com/y/24915/esed-ile-barmak-m-/ "ABD y繹netimi, Suriye’nin 襤dlib kentindeki gelimeleri yak覺ndan izlediini vurgulayarak, ‘Eer Bear Esed yeniden kimyasal silah kullanmay覺 se癟erse ABD ve m羹ttefikleri h覺zl覺ca ve ]]>Thu 06 Sep 2018 09:02:00 +0200l羹m羹n tecr羹besi olmazhttp://dusuncemektebi.com/y/24698/lmn-tecrbesi-olmaz/http://dusuncemektebi.com/y/24698/lmn-tecrbesi-olmaz/ B羹y羹k devletler kurmu, as覺rlar boyunca 羹癟 k覺taya hakim olmu, devleti ve saltanat覺 din-i m羹binin, dolay覺s覺yla ahlak ve adaletin emrine vermi, 襤slam 羹mmetinin hay覺rl覺 bir par癟as覺 olan, beeriyet i]]>Thu 21 Jun 2018 08:42:00 +0200襤nsanolu kendi ba覺na, tesad羹flerin sevkiyle varolmam覺, yarat覺lm覺t覺rhttp://dusuncemektebi.com/y/24563/nsanolu-kendi-bana-tesadflerin-sevkiyle-varolmam-yaratlmtr/http://dusuncemektebi.com/y/24563/nsanolu-kendi-bana-tesadflerin-sevkiyle-varolmam-yaratlmtr/ Yaratan eserini herkesten daha iyi bildii i癟in ona verdii bilgi, ak覺l ve iradenin amac覺na ulamas覺na yeterli olmad覺覺n覺 g繹z 繹n羹ne alarak gerektik癟e peygamberler ve kitaplar g繹ndermi, insanlar覺n ]]>Mon 28 May 2018 09:19:00 +0200Doktora ve ictihadhttp://dusuncemektebi.com/y/24412/doktora-ve-ictihad/http://dusuncemektebi.com/y/24412/doktora-ve-ictihad/ Bir konumamda ictihad konusuna temas etmi ve ictihad kap覺s覺 kapal覺 filan diyorlar ama bug羹n 羹niversitelerde il璽hiyat dal覺nda ve 繹zellikle f覺k覺hta yap覺lan “kaliteli bir癟ok doktora 癟al覺mas覺 ]]>Thu 03 May 2018 09:54:00 +0200Arap 羹lkelerindeki 癟ada k繹lecilikhttp://dusuncemektebi.com/y/24381/arap-lkelerindeki-ada-klecilik/http://dusuncemektebi.com/y/24381/arap-lkelerindeki-ada-klecilik/ Maksad覺m T羹rk propagandas覺 veya Arap karalamas覺 yapmak deil; biz M羹sl羹manlar olarak onbe as覺r 繹nce 覺rk癟覺l覺覺, kavmiyet癟ilii, etnik imtiyazlar覺… geride b覺rakt覺k, bunlar覺 cahiliyye zihniyet]]>Sun 29 Apr 2018 10:03:00 +0200襤sl璽m birlii ve Diyanethttp://dusuncemektebi.com/y/24273/slm-birlii-ve-diyanet/http://dusuncemektebi.com/y/24273/slm-birlii-ve-diyanet/ Bir 繹nceki yaz覺m覺z覺 繹yle noktalam覺t覺k: “mmetin, aziz dine lay覺k olan izzeti maddi ve manevi g羹ce bal覺, bu g羹癟 vahdete bal覺, vahdet de tefrikay覺 dert edinmi fertlerin, topluluklar覺n ]]>Thu 29 Mar 2018 09:29:00 +0200Kitaplarla 襤sl璽mc覺l覺khttp://dusuncemektebi.com/y/24207/kitaplarla-slmclk/http://dusuncemektebi.com/y/24207/kitaplarla-slmclk/ sl璽mc覺l覺k laf ile olmaz, fikir ve fiil ile olur. Fertten cemiyete, tepeden t覺rnaa 襤sl璽mlama, k璽mil manada M羹sl羹man olma cehdi demek olan 襤sl璽mc覺l覺k i癟in iyi yetimi ve adanm覺 insanlara ihtiya癟 ]]>Thu 15 Mar 2018 08:06:00 +0200Birlik ve partilerhttp://dusuncemektebi.com/y/24153/birlik-ve-partiler/http://dusuncemektebi.com/y/24153/birlik-ve-partiler/ Dug羹n 襤sl璽m 羹lkelerinin 繹nemli bir k覺sm覺 (癟ou) ya a癟覺k veya kapal覺 laik demokratik sistem, yahut da mer羶ti veya mutlak krall覺kla y繹netilmektedir. Bunlar i癟inde 癟ok partili demokrasinin yaand覺覺 ]]>Thu 01 Mar 2018 08:58:00 +0200Birlik ve dan覺mahttp://dusuncemektebi.com/y/24127/birlik-ve-danma/http://dusuncemektebi.com/y/24127/birlik-ve-danma/ Cemiyetin en 繹nemli ve nispeten k羹癟羹k birimi aileden tutun en genii olan 羹mmete (b羹t羹n 襤slam 羹lkelerinde yaayan m羹minlere) kadar her k覺s覺mda, her tabakada, b繹l羹kte birlie (vahdete) ve dan覺maya ]]>Fri 23 Feb 2018 08:24:00 +0200S羹nnetin ruhu (2)http://dusuncemektebi.com/y/24082/snnetin-ruhu-2/http://dusuncemektebi.com/y/24082/snnetin-ruhu-2/ K羹癟羹k b羹y羹k ayr覺m覺 yapmadan s羹nnete uyma gereinin ikinci sebebi onun cemiyet ve 羹mmet yap覺s覺n覺 oluturmadaki rol羹 ile ilgilidir. 襤nsanlar, i癟inde var olup yaad覺klar覺 maddi ve manevi 癟evrenin ]]>Fri 16 Feb 2018 07:57:00 +0200S羹nnetin ruhuhttp://dusuncemektebi.com/y/24078/snnetin-ruhu/http://dusuncemektebi.com/y/24078/snnetin-ruhu/ Muhammed Esed diyor ki: M璽na ve r羶h bak覺m覺ndan 襤sl璽m’a tam olarak uyan bir hayat s羹rmek istediimiz zaman ni癟in s羹nnetle amel ve onu tatbik etmeyi zar羶ri g繹r羹yoruz? Hepsi, Res羶lullah&]]>Thu 15 Feb 2018 09:02:00 +0200Yahudiler 襤sl璽mdan neler 繹rendiler?http://dusuncemektebi.com/y/24041/yahudiler-slmdan-neler-rendiler-/http://dusuncemektebi.com/y/24041/yahudiler-slmdan-neler-rendiler-/ Yazar, bir dinin veya kurumun yaln覺zca tarihteki 繹nceliinin daha sonrakilere tesirini ispat edemeyeceini, b繹yle bir iddia varsa 繹nce tarihteki 繹ncelik iddias覺na, sonra da tesirin ger癟ek olup olma]]>Thu 08 Feb 2018 08:12:00 +0200Namaz覺 Yahudilerden mi 繹rendik?http://dusuncemektebi.com/y/24010/namaz-yahudilerden-mi-rendik-/http://dusuncemektebi.com/y/24010/namaz-yahudilerden-mi-rendik-/ S羹nneti, sah璽beyi ve onlardan ilim ve edeb alan ilk nesilleri atlayarak, yok sayarak, 繹nemsiz bilerek 襤sl璽m’覺 ve Kur’璽n’覺 doru anlamak m羹mk羹n deildir. Denecek ki, “Kur]]>Sun 04 Feb 2018 07:45:00 +0200襤sl璽m insan覺http://dusuncemektebi.com/y/23969/slm-insan/http://dusuncemektebi.com/y/23969/slm-insan/ Kur’an’覺 ve dini kim, nas覺l doru anlar”, “bu 癟a覺n insan覺na 襤slam’覺 kim, olmas覺 gerektii gibi anlat覺r” sorular覺n覺n k覺sa cevab覺 udur: “Bunlar覺 ancak ]]>Fri 26 Jan 2018 08:15:00 +0200Kalbin halleri ve eitimihttp://dusuncemektebi.com/y/23914/kalbin-halleri-ve-eitimi/http://dusuncemektebi.com/y/23914/kalbin-halleri-ve-eitimi/ Gazz璽l簾 kalbin hallerini, iyi ve k繹t羹 s覺fatlar覺n覺, k繹t羹lerin yok edilerek iyilerin  gelitirilmesi yoluyla kalbin eitilmesini bilmeye “mu璽mele” ilmi diyor ve y繹n羹 ebed簾 olana d繹n羹]]>Thu 18 Jan 2018 07:32:00 +0200D羹nya ulemas覺 ve ahiret ulemas覺http://dusuncemektebi.com/y/23889/dnya-ulemas-ve-ahiret-ulemas/http://dusuncemektebi.com/y/23889/dnya-ulemas-ve-ahiret-ulemas/ Gazz璽l簾 襤hy璽’da, “erhu-Ac璽ibi’l-Kalb” b繹l羹m羹nde, s覺radan insanlar bir yana alim ge癟inenlerin de bir癟ounun “kalb, ruh, nefis ve akl覺n” manalar覺n覺 bilmediklerini]]>Sun 14 Jan 2018 11:18:00 +0200Ak覺l ve bilimin s覺n覺r覺http://dusuncemektebi.com/y/23831/akl-ve-bilimin-snr/http://dusuncemektebi.com/y/23831/akl-ve-bilimin-snr/ Ak覺l ve ilmin ba d繹nd羹r羹c羹 zaferlerine ramen bunlar覺n belli bir s覺n覺r i癟inde ge癟erli olduu, bunlar覺n d覺覺nda kesin bilgi veremeyecei; ak覺l ve ilme m羹stenid nazariyelerin deiecei, bu sahalar覺]]>Thu 04 Jan 2018 08:36:00 +0200Ak覺l/bilim-vahiy/din ilikisihttp://dusuncemektebi.com/y/23798/akl-bilim-vahiy-din-ilikisi/http://dusuncemektebi.com/y/23798/akl-bilim-vahiy-din-ilikisi/ 襤lahiyat tahsili g繹ren veya din ilimleri konulu kitaplar覺 okuyarak bu konuda 繹nemlice bilgi sahibi olan (baz覺lar覺 olduklar覺n覺 sanan) kimseler aras覺nda hem Kur’an hem de s羹nnetle problemi olan]]>Fri 29 Dec 2017 07:09:00 +0200Kuran ve s羹nnetle problemli olan M羹sl羹manlarhttp://dusuncemektebi.com/y/23787/kuran-ve-snnetle-problemli-olan-mslmanlar/http://dusuncemektebi.com/y/23787/kuran-ve-snnetle-problemli-olan-mslmanlar/ Fazla okuyup yazmayan s覺radan M羹sl羹manlar覺n Kur’an ve s羹nnet ile problemleri olmaz (yoktur); bu iki temel kaynakta olanlar覺n 繹nemli bir k覺sm覺n覺 bilmeseler de iman ederler, ancak 癟eitli sebep]]>Thu 28 Dec 2017 08:22:00 +0200Veda Hutbesi ve insan haklar覺 (1)http://dusuncemektebi.com/y/23713/veda-hutbesi-ve-insan-haklar-1/http://dusuncemektebi.com/y/23713/veda-hutbesi-ve-insan-haklar-1/ 襤nsan Haklar覺 G羹n羹 m羹nasebetiyle yap覺lan konumalara ve yaz覺lara, daha 繹nce bu konuda yazd覺klar覺m覺n bir k覺sm覺n覺 g羹ncelleyerek 羹癟 yaz覺 ile kat覺laca覺m. Sevgili Peygamberimiz (s.a.) Hicret’]]>Fri 15 Dec 2017 07:55:00 +0200M羶s覺k簾 haram demedimhttp://dusuncemektebi.com/y/23707/msk-haram-demedim/http://dusuncemektebi.com/y/23707/msk-haram-demedim/ Melih A覺k 繹nceki g羹nk羹 k繹e yaz覺s覺nda benim, m羶s覺k簾ye mutlak m璽n璽da haram dediimi yazm覺. Hel璽ller Haramlar isimli kitab覺mdan bu konuda ne yazd覺覺m覺 aa覺da okuyunca bakal覺m 繹z羹r dileyecek mi? ]]>Thu 14 Dec 2017 07:49:00 +0200Kud羹s plan覺n覺 yapanlara bak!http://dusuncemektebi.com/y/23667/kuds-plann-yapanlara-bak/http://dusuncemektebi.com/y/23667/kuds-plann-yapanlara-bak/ Gizli y羹r羹t羹ld羹羹 i癟in g繹r羹melerin ve kararlar覺n ger癟eini 繹renmek zor olmakla beraber yerli ve yabanc覺 medyaya s覺zan haberlere g繹re Filistin halk覺n覺n ve devletinin geleceine ABD ile onun aldatt]]>Thu 07 Dec 2017 07:17:00 +0200in zulm羹 alt覺nda Uygur M羹sl羹manlar覺http://dusuncemektebi.com/y/23641/in-zulm-altnda-uygur-mslmanlar/http://dusuncemektebi.com/y/23641/in-zulm-altnda-uygur-mslmanlar/ K繹kenleri Ouzlara dayanan Uygurlar覺n 襤slam’la tan覺mas覺 milad簾 dokuzuncu asr覺n ilk yar覺s覺nda olmutur. Rivayete g繹re 932 y覺l覺nda Karahanl覺lar d繹neminde, Karahanl覺lar devletinin  prensle]]>Fri 01 Dec 2017 03:39:00 +0200Sanal para (bitcoin, bitpara)http://dusuncemektebi.com/y/23632/sanal-para-bitcoin-bitpara/http://dusuncemektebi.com/y/23632/sanal-para-bitcoin-bitpara/ "2009 y覺l覺nda ortaya 癟覺kan ve merkezi bir y繹netimi bulunmayan, hakk覺nda 癟ok farkl覺 eyler s繹ylenen dijital para birimi bitcoin al覺p-satmak, yat覺r覺m ama癟l覺 bulundurmak (alt覺n bulundurmaya benze]]>Thu 30 Nov 2017 07:37:00 +0200Ni癟in M羹sl羹man d羹manl覺覺?http://dusuncemektebi.com/y/23596/niin-mslman-dmanl-/http://dusuncemektebi.com/y/23596/niin-mslman-dmanl-/ "Sen onlar覺n dinlerine uymad覺k癟a yahudiler de h覺ristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklard覺r. De ki: “As覺l doru yol ancak Allah’覺n yoludur.” Eer sana gelen ilimden so]]>Fri 24 Nov 2017 07:37:00 +0200D羹mana muhta癟 olmayaca覺zhttp://dusuncemektebi.com/y/23594/dmana-muhta-olmayacaz/http://dusuncemektebi.com/y/23594/dmana-muhta-olmayacaz/ D羹mana muhta癟 olmak en tehlikeli zaaft覺r; hele de ihtiya癟 savunma ile ilgili olur, maddi ve manevi varl覺覺m覺z覺 koruyabilmemiz i癟in d羹man覺n insaf覺na kalm覺 bulunursak. “D羹man” kav]]>Thu 23 Nov 2017 08:52:00 +0200Suud簾 prensin 覺lml覺 襤sl璽m覺http://dusuncemektebi.com/y/23553/suud-prensin-lml-slm/http://dusuncemektebi.com/y/23553/suud-prensin-lml-slm/ Suudi Arabistan’覺n fiil簾 kral覺 Muhammed b. Selman 覺l覺ml覺 襤sl璽m’a d繹neceklerini a癟覺klad覺. Bu 覺l覺ml覺 襤sl璽m (M羹sl羹man) ifadesi kadar talihsizi zor bulunur; insanlar bulunduklar覺 yer, z]]>Fri 17 Nov 2017 07:50:00 +0200Madurlar da var amahttp://dusuncemektebi.com/y/23545/madurlar-da-var-ama/http://dusuncemektebi.com/y/23545/madurlar-da-var-ama/ lkemiz 15 Temmuz’da, Allah’覺n inayeti ve kusurlar覺m覺z olsa da halk覺m覺z覺n manevi deerlerine bal覺l覺覺, bu 癟er癟evede hakk覺 bat覺ldan ay覺rma kabiliyetleri sayesinde b羹y羹k bir badirenin, f]]>Thu 16 Nov 2017 07:40:00 +0200襤ktidar tenkit edilir amahttp://dusuncemektebi.com/y/23493/ktidar-tenkit-edilir-ama/http://dusuncemektebi.com/y/23493/ktidar-tenkit-edilir-ama/ 襤ktidar覺 kim tenkit edemez, hep 繹ver, toz kondurmaz, daha dorusu bu pozisyonu devaml覺 g繹z 繹n羹ne koyar ve korumaya 癟al覺覺r? San覺r覺m b繹yle bir tav覺r ve davran覺 iktidardan kendisi veya grubu ad覺]]>Thu 09 Nov 2017 08:00:00 +0200Mezhep癟ilik ve tarikat癟覺l覺k(2)http://dusuncemektebi.com/y/23464/mezhepilik-ve-tarikatlk2/http://dusuncemektebi.com/y/23464/mezhepilik-ve-tarikatlk2/ 襤sl璽m; kardelik, birlik, beraberlik, dayan覺ma ve yard覺mlama dinidir. Tefrika, zul羹m, din y羹z羹nden bask覺; y璽ni fitne, karde kavgas覺 襤sl璽m’覺n iddetle yasaklad覺覺, l璽netledii, mahk羶m etti]]>Fri 03 Nov 2017 07:44:00 +0200Mezhep癟ilik ve tarikat癟覺l覺khttp://dusuncemektebi.com/y/23460/mezhepilik-ve-tarikatlk/http://dusuncemektebi.com/y/23460/mezhepilik-ve-tarikatlk/ Mezhepler ve tarikatlar 襤slam’覺n zenginlii, k覺yamete kadar bekas覺n覺n en 繹nemli iki dayana覺, dinin tabiat覺 ve insan f覺trat覺n覺n zorunlu sonucudur. Ama mezhep癟ilik ve tarikat癟覺l覺k b繹yle deild]]>Thu 02 Nov 2017 09:52:00 +0200Sadakati menfaatine bal覺 olanlarhttp://dusuncemektebi.com/y/23424/sadakati-menfaatine-bal-olanlar/http://dusuncemektebi.com/y/23424/sadakati-menfaatine-bal-olanlar/ Dostluu mezara kadar olanlar var, pazara kadar olanlar var. Bu pazara kadar dost olanlardan (g繹r羹nenlerden) Allah’a s覺覺nmak gerekiyor. Arkada, dost, akraba, talebe ilikiniz olan baz覺 ]]>Fri 27 Oct 2017 08:40:00 +0200襤sl璽m 羹lkeleri birliine doruhttp://dusuncemektebi.com/y/23412/slm-lkeleri-birliine-doru/http://dusuncemektebi.com/y/23412/slm-lkeleri-birliine-doru/ 襤sl璽m d羹nyas覺nda yaayan d羹羹n羹r ve siyaset癟ilerin bir k覺sm覺 ile merhum Erbakan’覺n s覺k癟a dile getirdikleri bir hedef vard覺: 襤slam NATO’su, 襤slam Ortak Pazar覺, 襤slam Dinar覺 (alt覺n paras覺]]>Thu 26 Oct 2017 08:24:00 +0200襤sl璽m覺n hedefi 羹mmeti b繹lmek deil b羹t羹nletirmektirhttp://dusuncemektebi.com/y/23386/slmn-hedefi-mmeti-blmek-deil-btnletirmektir/http://dusuncemektebi.com/y/23386/slmn-hedefi-mmeti-blmek-deil-btnletirmektir/ artlar m羹sait olduunda 羹mmetin bir tek devleti olacak ve b羹t羹n M羹sl羹manlar da bu devletin teb’as覺 olacaklard覺r. Defalarca ifade ettiimiz gibi 襤slam devleti yaln覺zca M羹sl羹manlar覺n devleti d]]>Sun 22 Oct 2017 10:10:00 +0200Dini nik璽h ne demektir?http://dusuncemektebi.com/y/23375/dini-nikh-ne-demektir-/http://dusuncemektebi.com/y/23375/dini-nikh-ne-demektir-/ Sorunun cevab覺 olacak yaz覺ma balamadan bug羹n okuduum bir haberi 繹zetleyecek ve bir hat覺ray覺 nakledeceim: “Rus parlamentosunun alt kanad覺 Duma milletvekillerinden Vladimir S覺soyev meden]]>Fri 20 Oct 2017 07:34:00 +0200Laik癟iler ataktahttp://dusuncemektebi.com/y/23365/laikiler-atakta/http://dusuncemektebi.com/y/23365/laikiler-atakta/ 襤nsan haklar覺 temel metinlerinde yer verilen ilke laiklik deil, din ve vicdan h羹rriyetidir. Bir 羹lkenin anayasas覺 ve dier kanunlar覺, dinle alakal覺 olup herkesi mecbur etmeyen, isteyen insanla]]>Thu 19 Oct 2017 08:38:00 +0200Ulustan 羹mmetehttp://dusuncemektebi.com/y/23338/ulustan-mmete/http://dusuncemektebi.com/y/23338/ulustan-mmete/ Bug羹nk羹 artlarda 羹mmetin siyasi birliinin nas覺l kurulabilecei konusunu bir baka yaz覺ya b覺rakarak, ayn覺 konuyu da i癟eren ve vaktiyle (1 Kas覺m 2013 Cuma) 襤zmit’te yapt覺覺m bir konumadan ba]]>Sun 15 Oct 2017 09:38:00 +0200襤nsan, 羹mmet birlii ve tefrikahttp://dusuncemektebi.com/y/23320/nsan-mmet-birlii-ve-tefrika/http://dusuncemektebi.com/y/23320/nsan-mmet-birlii-ve-tefrika/ Bu m羹barek Cuma g羹n羹nde 襤slam’覺n insan anlat覺覺, birlik ve tefrika konular覺nda temel kayna覺m覺z Kur’璽n-覺 Kerim’den, k覺sa a癟覺klamalarla birka癟 璽yet me璽li nakledeceim: “H]]>Fri 13 Oct 2017 08:36:00 +0200Meru ve makul olmayan ba覺ms覺zl覺k http://dusuncemektebi.com/y/23313/meru-ve-makul-olmayan-bamszlk-/http://dusuncemektebi.com/y/23313/meru-ve-makul-olmayan-bamszlk-/ Bir topluluun, i癟inde yaad覺覺 ve vatanda覺 olduu 羹lkeden ayr覺l覺p ba覺ms覺z olmay覺 istemesinin 癟eitli sebepleri vard覺r; benim tahlil ederek bir sonuca ulamak istediim sebep din簾 olan覺d覺r. B]]>Thu 12 Oct 2017 08:26:00 +0200Irka ve kavmiyete dayal覺 ba覺ms覺zl覺khttp://dusuncemektebi.com/y/23278/irka-ve-kavmiyete-dayal-bamszlk/http://dusuncemektebi.com/y/23278/irka-ve-kavmiyete-dayal-bamszlk/ 襤slam 羹lkelerinde ve dier 羹lkelerde, din, inan癟  ve etnik aidiyet bak覺m覺ndan  羹lke 癟ounluunu tekil eden halk gibi vatanda olduklar覺, hak ve 繹zg羹rl羹klere sahip bulunduklar覺 halde ideo]]>Sun 08 Oct 2017 07:42:00 +0200Yeil kuak, BOP ve sonras覺http://dusuncemektebi.com/y/23250/yeil-kuak-bop-ve-sonras/http://dusuncemektebi.com/y/23250/yeil-kuak-bop-ve-sonras/ Kom羹nizmin veya Sovyet yay覺lmac覺l覺覺n覺n 繹n羹ne ge癟mek i癟in yeil kuak projesini devreye sokan ABD ve onu destekleyen Avrupa, tehlike savutuktan sonra kendilerine y繹nelen, “cihat癟覺lar” ]]>Thu 05 Oct 2017 07:40:00 +0200Camiler ve din g繹revlileri haftas覺http://dusuncemektebi.com/y/23228/camiler-ve-din-grevlileri-haftas/http://dusuncemektebi.com/y/23228/camiler-ve-din-grevlileri-haftas/ Diyanet’in a癟覺klamas覺na g繹re, “1986 y覺l覺ndan itibaren 01-07 Ekim tarihleri aras覺 Camiler Haftas覺 olarak kutlanmaya balanm覺t覺r. 2003 y覺l覺ndan itibaren haftan覺n ismi Camiler ve Din G繹re]]>Sun 01 Oct 2017 09:17:00 +0200Elmal覺l覺 M. Hamdi Yaz覺rdanhttp://dusuncemektebi.com/y/23189/elmall-m-hamdi-yazrdan/http://dusuncemektebi.com/y/23189/elmall-m-hamdi-yazrdan/ Zaman覺m覺zdan yakla覺k bir as覺r 繹nce mehur m羹fessirimiz M. Hamdi Yaz覺r  taraf覺ndan kaleme al覺nan-sadeletirerek  ve k覺smen sunduumuz-  bu yaz覺da g羹n羹m羹ze de hitap eden k覺s覺m “]]>Sun 03 Sep 2017 09:00:00 +0200Cevdet Paa da din adam覺 yok diyorhttp://dusuncemektebi.com/y/23169/cevdet-paa-da-din-adam-yok-diyor/http://dusuncemektebi.com/y/23169/cevdet-paa-da-din-adam-yok-diyor/ Ahmed Cevdet Paa (1822-1895) Osmanl覺 devletinde 12 defa 癟eitli bakanl覺klar yapm覺 b羹y羹k bir ilim, fikir ve devlet adam覺m覺zd覺r. Bosna’dan d繹n羹羹nde Tuna Nehri 羹zerinde gemi ile seyahat e]]>Sun 27 Aug 2017 10:06:00 +0200Uyuyan din adam覺 ve zaman覺n ruhuhttp://dusuncemektebi.com/y/23154/uyuyan-din-adam-ve-zamann-ruhu/http://dusuncemektebi.com/y/23154/uyuyan-din-adam-ve-zamann-ruhu/ 襤slam’da din adam覺 yoktur, ben de din adam覺 deilim, 襤slam Hukuku hocas覺y覺m. En az覺ndan altm覺 y覺ld覺r uyan覺k olarak bu zaman覺n i癟inde ya覺yorum ve zaman覺n ruhunun eytan ka癟m覺 k覺s覺mlar覺 ]]>Thu 17 Aug 2017 09:50:00 +0200Cephe h羹cuma ge癟tihttp://dusuncemektebi.com/y/23125/cephe-hcuma-geti/http://dusuncemektebi.com/y/23125/cephe-hcuma-geti/ Kim bizden kim deil, bizden ne demek ve bizden olanlar nereye kadar bizden? Bu sorular覺n da cevab覺 verilmeli ve hep ak覺lda tutulmal覺. “Siz halk覺 ikiye b繹l羹yorsunuz, milli birlik ve b]]>Thu 10 Aug 2017 08:09:00 +0200Ba覺m覺z覺 繹rtt羹k m羹?http://dusuncemektebi.com/y/22880/bamz-rttk-m-/http://dusuncemektebi.com/y/22880/bamz-rttk-m-/ T羹rkiye'de laik癟iliin zalim bask覺s覺 alt覺nda k覺zlar覺m覺z覺n ve kad覺nlar覺m覺z覺n bir k覺sm覺 inand覺klar覺 gibi yaama konusunda b羹y羹k s覺k覺nt覺lar ve mahrumiyetlere katland覺lar. Devlette 癟al覺amad覺lar, 羹]]>Sun 04 Dec 2016 07:54:00 +0200Gayb覺 bilen ve efaate izin verecek olan yaln覺zca Allaht覺rhttp://dusuncemektebi.com/y/22828/gayb-bilen-ve-efaate-izin-verecek-olan-yalnzca-allahtr/http://dusuncemektebi.com/y/22828/gayb-bilen-ve-efaate-izin-verecek-olan-yalnzca-allahtr/ Ey insanlar! Rabbinize sayg覺s覺zl覺ktan sak覺n覺n; hi癟bir baban覺n evl璽d覺ndan fayda g繹remeyecei, evl璽d覺n da babas覺ndan hi癟bir yarar salayamayaca覺 bir g羹nden korkun. Allah'覺n vaadi ger癟ektir. Sak覺]]>Fri 11 Nov 2016 11:33:00 +0200Zaferin alt覺n kurallar覺http://dusuncemektebi.com/y/22703/zaferin-altn-kurallar/http://dusuncemektebi.com/y/22703/zaferin-altn-kurallar/  "Ey iman edenler! Bir d羹man birlii ile 癟at覺t覺覺n覺z vakit sebat ediniz ve Allah'覺 癟ok癟a an覺n覺z ki zafer sizin olsun. /Allah ve Resul羹ne itaat ediniz, birbirinize d羹meyiniz, sonra ]]>Fri 28 Oct 2016 07:40:00 +0200