Dnce Mektebi http://dusuncemektebi.com/ tr Guncel ve Son Dakika Haberler Networkbil.net Suriye sorununda k繹r noktalara dikkat!http://dusuncemektebi.com/y/24942/suriye-sorununda-kr-noktalara-dikkat/http://dusuncemektebi.com/y/24942/suriye-sorununda-kr-noktalara-dikkat/ Astana S羹reci’nin 襤ran’da yap覺lan son toplant覺s覺nda al覺nan kararlar, 襤dlib’le ilgili gibi g繹z羹kse de, 襤dlib’le ilgili deildi bana kal覺rsa. nceki yaz覺mda da dikkat 癟ekm]]>Mon 10 Sep 2018 08:53:00 +0200Nas覺l bir gen癟lik?http://dusuncemektebi.com/y/22881/nasl-bir-genlik-/http://dusuncemektebi.com/y/22881/nasl-bir-genlik-/ Gen癟 n羹fusu h覺zla artan bir 羹lke T羹rkiye. Ve gen癟 n羹fusunu su gibi harcayan bir 羹lke ayn覺 zamanda! Ne yaz覺k ki, b繹yle! T羹rkiye, gen癟 kua覺n覺 kaybediyor h覺zla: S繹m羹rgeci ve zihni k繹rleti]]>Sun 04 Dec 2016 07:59:00 +0200Uyar覺yorum: 15 Temmuzun 2. ve 3. dalgalar覺 geliyor...http://dusuncemektebi.com/y/22450/uyaryorum-15-temmuzun-2-ve-3-dalgalar-geliyor-/http://dusuncemektebi.com/y/22450/uyaryorum-15-temmuzun-2-ve-3-dalgalar-geliyor-/ 15 Temmuz karanl覺k, fel璽ket dolu bir gece olarak balad覺; ama ayd覺nl覺k, rahmet y羹kl羹 bir yere ulat覺rd覺 bizi. Tanklara kar覺 g繹s羹n羹 siper eden y羹rek 羹lkesi Anadolu k覺tas覺n覺n 癟ocuklar覺, tarihi]]>Mon 05 Sep 2016 08:40:00 +020015 Temmuz r羹zg璽r覺n覺, kal覺c覺 bir ruha d繹n羹t羹remezsek...http://dusuncemektebi.com/y/22398/15-temmuz-rzgrn-kalc-bir-ruha-dntremezsek-/http://dusuncemektebi.com/y/22398/15-temmuz-rzgrn-kalc-bir-ruha-dntremezsek-/ Her eyin allak bullak olduu, k羹lt羹r'羹n, medyan覺n ve gen癟liin h覺zla 癟繹z羹ld羹羹 bir 璽nda, Allah (cc) imdad覺m覺za yetiti tam zaman覺nda. stelik de, 繹l羹p 繹l羹p dirildiimiz T羹rkiye'nin en uzun]]>Mon 29 Aug 2016 07:37:00 +0200襤sl璽m, tek vazge癟ilemezimiz olmazsa, varl覺覺m覺z覺 bile s羹rd羹remeyiz!http://dusuncemektebi.com/y/22392/slm-tek-vazgeilemezimiz-olmazsa-varlmz-bile-srdremeyiz/http://dusuncemektebi.com/y/22392/slm-tek-vazgeilemezimiz-olmazsa-varlmz-bile-srdremeyiz/ 15 Temmuz'un ne olduunu, nas覺l bir ey yaad覺覺m覺z覺 kavramakta zorlan覺yoruz. 15 Temmuz, darbe filan deildir; 襤sl璽m'a kar覺 “i癟erden” ger癟ekletirilen 癟ok y繹nl羹 k羹resel bi]]>Sun 28 Aug 2016 07:42:00 +0200Medya darbesi: 28 ubatta irtica diye sald覺rd覺, imdi cemaat diye sald覺r覺yor...http://dusuncemektebi.com/y/22328/medya-darbesi-28-ubatta-irtica-diye-saldrd-imdi-cemaat-diye-saldryor-/http://dusuncemektebi.com/y/22328/medya-darbesi-28-ubatta-irtica-diye-saldrd-imdi-cemaat-diye-saldryor-/ 15 Temmuz'da T羹rkiye'ye b羹y羹k bir sald覺r覺 yap覺ld覺; ama bu asil millet destans覺 bir ekilde bu sald覺r覺y覺 p羹sk羹rtt羹. 15 Temmuz sald覺r覺s覺n覺 p羹sk羹rtt羹k ama sald覺r覺 gecesi darbeye kar覺 dur]]>Fri 19 Aug 2016 07:10:00 +0200Uyar覺yorum: 15 Temmuz sald覺r覺s覺n覺n 2. dalgas覺 geliyor...http://dusuncemektebi.com/y/22288/uyaryorum-15-temmuz-saldrsnn-2-dalgas-geliyor-/http://dusuncemektebi.com/y/22288/uyaryorum-15-temmuz-saldrsnn-2-dalgas-geliyor-/ 15 Temmuz, bir darbe giriimi deil, T羹rkiye'ye bir sald覺r覺yd覺. Nas覺l bir sald覺r覺yd覺 bu ve ne'yi vurmay覺 hedefliyordu peki? T羹rkiye'nin ruh at覺l覺m覺 yapma g羹c羹ne bir sald覺]]>Sun 14 Aug 2016 09:13:00 +0200Ehl-i S羹nnete sald覺rmak, 襤sl璽mla savaan Bat覺l覺lar覺n deirmenine su ta覺makt覺r!http://dusuncemektebi.com/y/22246/ehl-i-snnete-saldrmak-slmla-savaan-batllarn-deirmenine-su-tamaktr/http://dusuncemektebi.com/y/22246/ehl-i-snnete-saldrmak-slmla-savaan-batllarn-deirmenine-su-tamaktr/ unuu zihnimize kaz覺mak zorunday覺z: D羹nya tarihini 羹癟 as覺rd覺r yaln覺zca Bat覺l覺lar yap覺yor. inliler, Japonlar, Hintler, Latin Amerikal覺lar ve tabi簾 M羹sl羹manlar tarih yapm覺yor, yapam覺yor; tariht]]>Mon 08 Aug 2016 07:10:00 +0200Geliyorum diyen tehlike: Laiklik pompalan覺yor, cemaatler bombalan覺yor!http://dusuncemektebi.com/y/22225/geliyorum-diyen-tehlike-laiklik-pompalanyor-cemaatler-bombalanyor/http://dusuncemektebi.com/y/22225/geliyorum-diyen-tehlike-laiklik-pompalanyor-cemaatler-bombalanyor/ 15 Temmuz sonras覺nda toplum olarak ilk kez b羹t羹nleme, kenetlenme, gelecee birlikte y羹r羹me ruhu yakalad覺k. Bu 癟ok deerli bir imk璽n: rpertici bir er'den g繹nendirici bir h]]>Fri 05 Aug 2016 07:14:00 +0200T羹rkiyeyi ni癟in vuruyorlar?http://dusuncemektebi.com/y/22184/trkiyeyi-niin-vuruyorlar-/http://dusuncemektebi.com/y/22184/trkiyeyi-niin-vuruyorlar-/ nce genel manzara, sonra nazariyat ve m羹nazara... Manzara u: Afganistan, Irak igal edildi. Pakistan pa癟avraya 癟evirildi. M覺s覺r d羹羹r羹ld羹. 襤ran, Arabistan Yar覺madas覺']]>Sun 31 Jul 2016 10:08:00 +0200M羹sl羹manlar覺n y羹zkaras覺, er g羹癟lerin maskaras覺 oldunuz!http://dusuncemektebi.com/y/22119/mslmanlarn-yzkaras-er-glerin-maskaras-oldunuz/http://dusuncemektebi.com/y/22119/mslmanlarn-yzkaras-er-glerin-maskaras-oldunuz/ M羹sl羹manlar覺n y羹zkaras覺, er g羹癟lerin maskaras覺 Pensilvanyal覺 z璽t, 15 Temmuz darbe giriiminde g繹s羹n羹 tanklara kar覺 siper eden bu 羹lkenin 癟ileke insanlar覺na “ahmak” dedi; T羹rkiye']]>Sun 24 Jul 2016 11:14:00 +0200T羹rkiyenin 繹n羹ndeki iki takoz: Bat覺l覺lar ve Bat覺c覺larhttp://dusuncemektebi.com/y/22020/trkiyenin-nndeki-iki-takoz-batllar-ve-batclar/http://dusuncemektebi.com/y/22020/trkiyenin-nndeki-iki-takoz-batllar-ve-batclar/ Bu corafyaya m羹sl羹manl覺k ad覺na, M羹sl羹manl覺k i癟in ayak bast覺k. Zamanla 襤sl璽m medeniyetinin en 繹nemli 癟ekim merkezlerinden ve havzalar覺ndan biri h璽line getirdik bu corafyay覺. Ne zaman ki biz b]]>Sun 10 Jul 2016 08:51:00 +0200Kitlelerin afyonu olarak futbol ve futbol paganizmihttp://dusuncemektebi.com/y/21893/kitlelerin-afyonu-olarak-futbol-ve-futbol-paganizmi/http://dusuncemektebi.com/y/21893/kitlelerin-afyonu-olarak-futbol-ve-futbol-paganizmi/ Futbol, kitlelerin afyonudur! Evet, Marx'a, Marx'覺n “din, kitlelerin afyonudur” aforizmas覺na g繹nderme yap覺yorum burada. Marx, “din kitlelerin afyonudur” c羹]]>Fri 24 Jun 2016 07:20:00 +0200Sanat, zaman覺n ve mek璽n覺n 襤sl璽miletirilmesi meselesihttp://dusuncemektebi.com/y/21852/sanat-zamann-ve-meknn-slmiletirilmesi-meselesi/http://dusuncemektebi.com/y/21852/sanat-zamann-ve-meknn-slmiletirilmesi-meselesi/ Son y覺llarda, “襤sl璽m medeniyetine bir sald覺r覺 var!” gibi c羹mleleri s覺kl覺kla duyuyoruz. Ama 襤sl璽m medeniyeti diye bir ey var m覺, diye hi癟 sormuyoruz. 襤sl璽m medeniyeti, Osmanl覺']]>Mon 20 Jun 2016 07:30:00 +0200Ramazan Medeniyeti-2: Kur璽n olarak Ramazanhttp://dusuncemektebi.com/y/21720/ramazan-medeniyeti-2-kurn-olarak-ramazan/http://dusuncemektebi.com/y/21720/ramazan-medeniyeti-2-kurn-olarak-ramazan/ Ramazan'覺n da, orucun da en temel 繹zellii, ikisinin de “benzersiz” olmas覺d覺r. Ramazan ay覺n覺 da, orucu da “benzersiz” k覺lan en 繹nemli fenomen, Kur'璽n'覺n &ld]]>Mon 06 Jun 2016 06:23:00 +0200Emperyalistlere, En B羹y羹k, Allaht覺r diye hayk覺rd覺!http://dusuncemektebi.com/y/21717/emperyalistlere-en-byk-allahtr-diye-haykrd/http://dusuncemektebi.com/y/21717/emperyalistlere-en-byk-allahtr-diye-haykrd/ Bu d羹nyadan bir Muhammed Ali ge癟ti! Allah rahmet eylesin. Gece 3'lerde, 4'lerde onun ma癟lar覺n覺 izlerdik. G羹n boyu uykusuz kalma pahas覺na! G羹n boyu, konu, Muhammed Ali olurdu. ]]>Sun 05 Jun 2016 12:41:00 +0200TRTnin 癟a atlayabilmesi i癟in...http://dusuncemektebi.com/y/21662/trtnin-a-atlayabilmesi-iin-/http://dusuncemektebi.com/y/21662/trtnin-a-atlayabilmesi-iin-/ T羹rkiye'deki medya rejimi kaotik bir g繹r羹n羹m arzediyor. D羹nyada hi癟 bir toplumun medyas覺 ve televizyonu, kendi k羹lt羹r, tarih, d羹羹nce, sanat, yani medeniyet dinamiklerini dinamitlemez; ama]]>Sun 29 May 2016 08:55:00 +0200Bursada hadis ic璽zeti heyecan覺http://dusuncemektebi.com/y/21641/bursada-hadis-iczeti-heyecan/http://dusuncemektebi.com/y/21641/bursada-hadis-iczeti-heyecan/  Bir meselenin alt覺n覺 s羹rekli 癟izmemiz gerekiyor: 襤sl璽m d羹nyas覺, ikinci b羹y羹k medeniyet krizini ya覺yor: Hem d覺ardan hem de i癟erden b羹y羹k sald覺r覺lar var. D覺ardan sald覺r覺y覺 konumay]]>Fri 27 May 2016 07:33:00 +0200Kaybedecek vaktimiz yok: 襤nsana yat覺r覺m yapmadan asl璽!http://dusuncemektebi.com/y/21609/kaybedecek-vaktimiz-yok-nsana-yatrm-yapmadan-asl/http://dusuncemektebi.com/y/21609/kaybedecek-vaktimiz-yok-nsana-yatrm-yapmadan-asl/ 04:00 May覺s 23, 2016 unu zihnimize kaz覺yal覺m, derim: Bizi, bu topraklardan uzaklat覺rmak istiyorlar. Bunun da tek yolu var: Bizi 襤sl璽m'dan uzaklat覺rmak! Biz gelinc]]>Mon 23 May 2016 07:11:00 +0200Bu sistem, kutsal inek mi ki, 'kanla tehdit ediyorsunuz?http://dusuncemektebi.com/y/21553/bu-sistem-kutsal-inek-mi-ki-39kanla-tehdit-ediyorsunuz-/http://dusuncemektebi.com/y/21553/bu-sistem-kutsal-inek-mi-ki-39kanla-tehdit-ediyorsunuz-/ Anamuhalefet partisi CHP'nin lideri, Kemal K覺l覺癟darolu, “sistemi kan d繹k羹lmeden deitiremezsiniz” (!) dedi. Ve bu 羹rpertici s繹z 羹zerine neredeyse hi癟 bir ey s繹ylenmedi! ]]>Mon 16 May 2016 10:23:00 +0200Ba繹rt羹s羹 m羹cadelesini kazand覺k ama tesett羹r羹 kaybettik!http://dusuncemektebi.com/y/21550/barts-mcadelesini-kazandk-ama-tesettr-kaybettik/http://dusuncemektebi.com/y/21550/barts-mcadelesini-kazandk-ama-tesettr-kaybettik/ 03:00 May覺s 15, 2016 lemlere rahmet olarak g繹nderilen Peygamberimiz (sav), "din, samimiyettir; din, samimiyettir; din, samimiyettir” diye buyurmutu. O y羹zden &]]>Sun 15 May 2016 09:48:00 +0200Bin y覺ll覺k 癟覺nar覺 kurutmaya 癟al覺覺yorlar!http://dusuncemektebi.com/y/21538/bin-yllk-nar-kurutmaya-alyorlar/http://dusuncemektebi.com/y/21538/bin-yllk-nar-kurutmaya-alyorlar/   Bat覺l覺lar, 襤sl璽m'覺n hem tarih yapan bir akt繹r olarak tarihten uzaklat覺r覺lmas覺 hem de yeniden tarih yapacak bir konuma ulamamas覺 i癟in sava覺yorlar. B羹t羹n k羹resel strat]]>Fri 13 May 2016 09:05:00 +0200Tasavvufa sald覺rmak, intihara kalk覺makt覺r!http://dusuncemektebi.com/y/21506/tasavvufa-saldrmak-intihara-kalkmaktr/http://dusuncemektebi.com/y/21506/tasavvufa-saldrmak-intihara-kalkmaktr/ Bu topraklar覺, ilim, irfan ve hikmet “p覺narlar覺” sulad覺. Maherin 羹癟 atl覺s覺, 襤mam-覺 A'zam, 襤mam M璽turid簾 ve Hoca Ahmed Yesev簾, bu p覺narlar覺n g羹r羹l g羹r羹l ak覺t覺lmas覺nda, Anadolu&]]>Mon 09 May 2016 08:37:00 +0200Kaybedecek vaktimiz yok! Bakanl覺k sistemi art!http://dusuncemektebi.com/y/21489/kaybedecek-vaktimiz-yok-bakanlk-sistemi-art/http://dusuncemektebi.com/y/21489/kaybedecek-vaktimiz-yok-bakanlk-sistemi-art/ T羹rkiye'de parlamenter sistemin deimesine kar覺 癟覺kan bir lobi var: D覺ar覺n覺n (繹zellikle AB'nin) s繹zc羹's羹 ve g繹zc羹s羹 gibi 癟al覺覺yor bu lobi. Bu lobi, sistemin deimesini istemiy]]>Fri 06 May 2016 08:04:00 +0200Laiklik tasmas覺, bizi durdurmak i癟in boynumuza ge癟irildi!http://dusuncemektebi.com/y/21468/laiklik-tasmas-bizi-durdurmak-iin-boynumuza-geirildi/http://dusuncemektebi.com/y/21468/laiklik-tasmas-bizi-durdurmak-iin-boynumuza-geirildi/ u yak覺c覺 ger癟ei bu 羹lkenin ayd覺nlar覺 da, y繹neticileri de, toplumun kendisi de bir g羹n anlayacak hakk覺yla: Bat覺l覺lar, 4 as覺rd覺r, d羹nya 羹zerinde h羹k羹mranlar. Ama farkl覺 dinleri, medeniyetleri ]]>Mon 02 May 2016 08:27:00 +0200Laiklik, tasma! zg羹rl羹kse, ayart覺c覺 maskesi!http://dusuncemektebi.com/y/21442/laiklik-tasma-zgrlkse-ayartc-maskesi/http://dusuncemektebi.com/y/21442/laiklik-tasma-zgrlkse-ayartc-maskesi/ nce u yak覺c覺 ger癟eklerin alt覺n覺 癟izmek isterim: Bu 羹lkede, b羹t羹n cinayetler laiklik ad覺na ilendi! Binlerce 襤skilipli At覺f, laiklik ad覺na ipe g繹nderildi! Darbeler, laiklik ad覺na ge]]>Fri 29 Apr 2016 07:31:00 +0200Dikkat! ment羹m羹ze, 襤sl璽m覺n temellerine sald覺r覺yorlar!http://dusuncemektebi.com/y/21348/dikkat-mentmze-slmn-temellerine-saldryorlar/http://dusuncemektebi.com/y/21348/dikkat-mentmze-slmn-temellerine-saldryorlar/   Tarrihin silbatan yeniden yap覺ld覺覺 zorlu bir s羹re癟ten ge癟iyoruz. B羹t羹n b羹y羹k doumlar b羹y羹k sanc覺lar覺n 癟ocuudur. Tarihi, fikir, olu ve varolu 癟ilesi 癟ekmeyi g繹ze alan, bed]]>Mon 18 Apr 2016 07:23:00 +0200Ehl-i S羹nnet, 襤sl璽m覺n omurgas覺d覺r; omurga 癟繹kerse, 襤sl璽m 癟繹ker!http://dusuncemektebi.com/y/21344/ehl-i-snnet-slmn-omurgasdr-omurga-kerse-slm-ker/http://dusuncemektebi.com/y/21344/ehl-i-snnet-slmn-omurgasdr-omurga-kerse-slm-ker/ 襤sl璽m d羹nyas覺n覺n sorunu sanki mezhep 癟at覺mas覺ym覺 gibi bir atmosfer oluturmaya, bunun i癟in mezhepleri ka覺maya, mezhep 癟at覺mas覺 icat etmeye 癟al覺覺yorlar! SORUN, MEZHEP ATIMASI DE襤L, BAI]]>Sun 17 Apr 2016 09:52:00 +0200襤sl璽m d羹nyas覺, 襤sl璽m覺n etraf覺nda toplanamad覺覺 s羹rece...http://dusuncemektebi.com/y/21326/slm-dnyas-slmn-etrafnda-toplanamad-srece-/http://dusuncemektebi.com/y/21326/slm-dnyas-slmn-etrafnda-toplanamad-srece-/ Bir t羹rl羹 襤sl璽m'覺n etraf覺nda toplanamayan “襤sl璽m d羹nyas覺” bu kez yeniden 襤stanbul'da topland覺. Ni癟in topland覺? “襤sl璽m d羹nyas覺”n覺n sorunlar覺n覺 g繹r羹mek i癟in! ]]>Fri 15 Apr 2016 07:57:00 +0200Sek羹lerleme fel璽keti ve d羹nyaya diriltici soluk 羹fleyecek 繹nc羹 kuaklar覺n gelii...http://dusuncemektebi.com/y/21291/seklerleme-felketi-ve-dnyaya-diriltici-soluk-fleyecek-nc-kuaklarn-gelii-/http://dusuncemektebi.com/y/21291/seklerleme-felketi-ve-dnyaya-diriltici-soluk-fleyecek-nc-kuaklarn-gelii-/ T羹rkiye'de entelijansiya olmad覺覺 i癟in ya da T羹rk entelijansiyas覺cellad覺na 璽覺k yersiz-yurtsuz bir “tasmal覺” 癟ekirge olduu i癟in d羹nyay覺 da, kendi d羹nyas覺n覺 da tan覺m覺]]>Mon 11 Apr 2016 07:41:00 +0200Medyatik s繹m羹rgecilik, siber ter繹rizm ve Panama Belgelerihttp://dusuncemektebi.com/y/21290/medyatik-smrgecilik-siber-terrizm-ve-panama-belgeleri/http://dusuncemektebi.com/y/21290/medyatik-smrgecilik-siber-terrizm-ve-panama-belgeleri/ Bat覺 uygarl覺覺, modern meydan okuma'dan bu yana d羹nyaya tek ba覺na ve yaln覺zca sosyal darwinizm y繹ntemiyle yani orman kanunlar覺'yla 癟eki d羹zen veriyor. Son 羹癟 as覺rd覺r ya]]>Sun 10 Apr 2016 11:00:00 +0200ar覺s覺 癟a覺n覺 kuracak bir gen癟lik 癟ar覺s覺http://dusuncemektebi.com/y/21232/ars-an-kuracak-bir-genlik-ars/http://dusuncemektebi.com/y/21232/ars-an-kuracak-bir-genlik-ars/ ar覺's覺 癟a'覺n覺 kuramayan bir 癟ar覺'n覺n da, o 癟ar覺'n覺n bal覺'lar覺n覺n da varl覺覺ndan ve yaad覺覺ndan s繹zedilemez. ar覺, 癟a'覺n覺 kurmak, insanl覺a hakikat 癟alayan']]>Mon 04 Apr 2016 09:18:00 +0200K羹lt羹rden Hikmete...http://dusuncemektebi.com/y/21222/kltrden-hikmete-/http://dusuncemektebi.com/y/21222/kltrden-hikmete-/ 襤ki as覺rd覺r iliklerimize kadar yaad覺覺m覺z ikinci b羹y羹k medeniyet buhran覺, bizim hem M羹sl羹manca duyma ve d羹羹nme meleke'lerimizi hem de M羹sl羹manca yaama ve varolma zemin'imi]]>Sun 03 Apr 2016 10:42:00 +0200Medeniyet Krizi: M羹sl羹man Zihninin ve Mek璽n覺n覺n 癟繹kmesihttp://dusuncemektebi.com/y/21203/medeniyet-krizi-mslman-zihninin-ve-meknnn-kmesi/http://dusuncemektebi.com/y/21203/medeniyet-krizi-mslman-zihninin-ve-meknnn-kmesi/ "襤slam d羹nyas覺” diye bir yer yok: “襤sl璽m d羹nyas覺”, 襤sl璽m'覺n d羹nyas覺, 襤sl璽m'覺n ekillendirdii bir d羹nya deil 癟羹nk羹. 襤sl璽m d羹nyas覺n覺, iki y羹zy覺ld覺r Bat覺l覺lar ek]]>Fri 01 Apr 2016 08:36:00 +0200Gen癟 kuaklar覺 kuruna diziyoruz, fark覺nda m覺s覺n覺z?http://dusuncemektebi.com/y/21119/gen-kuaklar-kuruna-diziyoruz-farknda-msnz-/http://dusuncemektebi.com/y/21119/gen-kuaklar-kuruna-diziyoruz-farknda-msnz-/ :Gen癟 kuaklar覺n 襤sl璽m'la ilikisi s覺f覺rlanmak 羹zere. Eitim, medya ve k羹lt羹r rejimi 癟ocuklar覺m覺z覺 kuruna diziyor! Bak覺n size 2 y覺l 繹nce Bursa'da yap覺lan bir arat覺rman覺n rakamlar覺n覺 ]]>Mon 21 Mar 2016 08:09:00 +0200Manev簾 temeller at覺lmadan asl璽!http://dusuncemektebi.com/y/21115/manev-temeller-atlmadan-asl/http://dusuncemektebi.com/y/21115/manev-temeller-atlmadan-asl/ T羹rkiye'yi T羹rk-K羹rt 癟at覺mas覺 癟覺kararak i癟 savaa 癟覺karmaya 癟al覺t覺lar. Ama baaramad覺lar. “ERDOAN'SIZ TRK襤YE” 襤襤N DMEYE BASILDI! imdi bata PKK olmak 羹zere DAE]]>Sun 20 Mar 2016 08:32:00 +0200Su akacak yata覺n覺 bulacak... Bu toplum yeniden ayaa kalkacak...http://dusuncemektebi.com/y/21046/su-akacak-yatan-bulacak-bu-toplum-yeniden-ayaa-kalkacak-/http://dusuncemektebi.com/y/21046/su-akacak-yatan-bulacak-bu-toplum-yeniden-ayaa-kalkacak-/ D羹nyam覺z, yeni oluumlara gebe: Tam bir “belirsizlikler denizi”nde y羹z羹yor... 襤te bu belirsizlik h璽li, ayn覺 zamanda yeni aray覺lara, yeni oluumlara imk璽n tan覺yor... DNYA KL]]>Mon 14 Mar 2016 08:50:00 +0200Edebiyats覺z bir toplumun kaderi...http://dusuncemektebi.com/y/21032/edebiyatsz-bir-toplumun-kaderi-/http://dusuncemektebi.com/y/21032/edebiyatsz-bir-toplumun-kaderi-/ "ezlongunuza d羹er 繹l羹m,” demiti b羹y羹k air. ezlongunuza d羹erken 繹l羹m, ne yer, ne g繹k dinler sizi. Ne balkon, ne salk覺m aac覺. Salk覺m sa癟ak d繹k羹l羹rs羹n羹z! 襤nim inim inler her yer]]>Sun 13 Mar 2016 12:28:00 +0200襤nsanl覺覺n gelecei: Osmanl覺 modelihttp://dusuncemektebi.com/y/21022/nsanln-gelecei-osmanl-modeli/http://dusuncemektebi.com/y/21022/nsanln-gelecei-osmanl-modeli/ Tarihin k覺r覺lma 璽n覺nday覺z... D羹nya, yeni oluumlara, 繹zellikle de Osmanl覺 modeline ve ruhuna gebe... n羹m羹zdeki yar覺m as覺r i癟inde, bambaka bir d羹nya ile kar覺 kar覺ya kalaca覺z. Ee]]>Fri 11 Mar 2016 09:54:00 +0200Hukuk k覺l覺f覺: Demoklesin k覺l覺c覺!http://dusuncemektebi.com/y/20980/hukuk-klf-demoklesin-klc/http://dusuncemektebi.com/y/20980/hukuk-klf-demoklesin-klc/  羹lke ba覺ms覺z deil. Bu 羹lkede “ipler” bu 羹lkenin 癟ocuklar覺n覺n elinde deil h璽l璽 zira! lkede son yar覺m as覺rd覺r yaanan, zaman zaman iddet boyutlar覺na ulaan “kavga&rd]]>Mon 07 Mar 2016 08:03:00 +0200Bu M羹sl羹man toplum, kendi anayasas覺n覺 yapamayacak m覺?http://dusuncemektebi.com/y/20959/bu-mslman-toplum-kendi-anayasasn-yapamayacak-m-/http://dusuncemektebi.com/y/20959/bu-mslman-toplum-kendi-anayasasn-yapamayacak-m-/ Anayasa, toplumsal s繹zlemedir. Bu toplum anayasa yapamad覺. Bu topluma Frans覺z, 襤svi癟re, faist 襤talya'dan ithal edilen anayasalar dayat覺ld覺. Bu topluma anayasa yapt覺rmak istemiyorlar h璽l璽]]>Fri 04 Mar 2016 06:52:00 +020028 ubat bitmedi; bizi bitirdi, hayat覺m覺z覺 癟繹lletirdi...http://dusuncemektebi.com/y/20916/28-ubat-bitmedi-bizi-bitirdi-hayatmz-lletirdi-/http://dusuncemektebi.com/y/20916/28-ubat-bitmedi-bizi-bitirdi-hayatmz-lletirdi-/ 28 ubat, dier modern / a癟覺k darbelerden daha fazla darbe vurdu topluma. Dier darbeler fiil簾 sald覺r覺lard覺; 28 ubat ise postmodern / 繹rt羹k ve zihn簾 bir sald覺r覺. O y羹zden 28 ubat, silindir g]]>Sun 28 Feb 2016 12:46:00 +0200afak bulutlar覺, 癟覺覺r-insan sahabe timsaller nerede!http://dusuncemektebi.com/y/20871/afak-bulutlar-r-insan-sahabe-timsaller-nerede/http://dusuncemektebi.com/y/20871/afak-bulutlar-r-insan-sahabe-timsaller-nerede/ Kaht-覺 rical zamanlar覺nday覺z. Kaht-覺 rical: Adam k覺tl覺覺, adam gibi adamlar覺n yokluu, yok edilmesi demek. Karakter sahibi insanlara su kadar, ekmek kadar ihtiya癟 hissettiimiz zorlu bir zam]]>Mon 22 Feb 2016 08:27:00 +0200Tehlike b羹y羹k: Peygambersiz, mezhepsiz, 璽ment羹s羹z bir 襤sl璽m icat etmek istiyorlar!http://dusuncemektebi.com/y/20597/tehlike-byk-peygambersiz-mezhepsiz-mentsz-bir-slm-icat-etmek-istiyorlar/http://dusuncemektebi.com/y/20597/tehlike-byk-peygambersiz-mezhepsiz-mentsz-bir-slm-icat-etmek-istiyorlar/ Ad覺m ad覺m “geliyorum!” diyen bir fel璽ket var: Peygambersiz, mezhepsiz ve 璽ment羹s羹z bir 襤sl璽m icat etmek istiyorlar! Burada s繹yleyeceklerim hay璽t簾: zelde m羹sl羹manlar覺n, genelde ins]]>Mon 25 Jan 2016 10:53:00 +0200D羹nyan覺n bir Bat覺 Sorunu var! Ak簾demize sald覺r覺yorlar!http://dusuncemektebi.com/y/20567/dnyann-bir-bat-sorunu-var-akdemize-saldryorlar/http://dusuncemektebi.com/y/20567/dnyann-bir-bat-sorunu-var-akdemize-saldryorlar/ a覺 tan覺yamazsan覺z, tan覺mlan覺rs覺n覺z. a覺 tan覺yamazsan覺z, 癟ar覺n覺z覺 癟a'覺n alar覺, balamlar覺 ve kavramlar覺yla tan覺ma ve tan覺mlama 癟覺kmaz soka覺na yuvarlan覺rs覺n覺z. a覺 tan覺mazsan覺z,]]>Fri 22 Jan 2016 11:58:00 +0200襤nsanl覺覺n y羹k羹n羹 omuzlar覺m覺zda hissetmek...http://dusuncemektebi.com/y/20529/nsanln-ykn-omuzlarmzda-hissetmek-/http://dusuncemektebi.com/y/20529/nsanln-ykn-omuzlarmzda-hissetmek-/ 襤nsanl覺覺n diriltici bir solua ihtiyac覺 var: Bu soluu biz 羹fleyebiliriz ancak: Biz, yani yeniden insanl覺覺n y羹k羹n羹 omuzlar覺nda ta覺d覺覺 uuruyla nefes al覺p verebilecek M羹sl羹manlar. L YEE]]>Mon 18 Jan 2016 08:02:00 +0200Tekno-paganizm, insan覺n ve hakikatin 繹l羹m羹http://dusuncemektebi.com/y/20527/tekno-paganizm-insann-ve-hakikatin-lm/http://dusuncemektebi.com/y/20527/tekno-paganizm-insann-ve-hakikatin-lm/ Haftasonu gazetelerinde okuyunca inanamad覺m: D羹nyada her y覺l bir milyon kii intihar ediyormu! 襤nsanlar, b羹t羹n d羹nyada, Maya takvimine g繹re, bug羹n, k覺yametin kopaca覺 haberiyle yat覺p kalkt覺la]]>Sun 17 Jan 2016 13:36:00 +0200Medyan覺n g繹r羹nmeyen y羹z羹: 襤nsan覺n ac覺s覺z 繹l羹m羹!http://dusuncemektebi.com/y/20472/medyann-grnmeyen-yz-nsann-acsz-lm/http://dusuncemektebi.com/y/20472/medyann-grnmeyen-yz-nsann-acsz-lm/ Medya “bulundu”, mertlik bozuldu: Savalar, meydanlarda kazan覺lm覺yor art覺k; medyalarda ve medyalarla s羹rd羹r羹l羹yor, medyalarda ve medyalarla kazan覺l覺yor. TERR RGTLER襤 ZER襤NDEN 襤]]>Mon 11 Jan 2016 07:31:00 +0200S繹m羹rgeci eitim sistemiyle nereye kadar...http://dusuncemektebi.com/y/20414/smrgeci-eitim-sistemiyle-nereye-kadar-/http://dusuncemektebi.com/y/20414/smrgeci-eitim-sistemiyle-nereye-kadar-/ T羹rkiye'nin en temel meselesi, b羹t羹n sorunlar覺n覺n gerisinde yatan ana-meselesi, eitim meselesi. T羹rkiye'de, s繹m羹rgeci bir eitim sistemi h羹km羹n羹 icra ediyor yakla覺k bir as覺rd覺r. &l]]>Mon 04 Jan 2016 07:25:00 +0200Ya yok olaca覺z ya da topyek羶n dirileceiz...http://dusuncemektebi.com/y/20398/ya-yok-olacaz-ya-da-topyekn-dirileceiz-/http://dusuncemektebi.com/y/20398/ya-yok-olacaz-ya-da-topyekn-dirileceiz-/ 襤sl璽m d羹nyas覺, perian durumda: Kan, g繹zya覺 sel olup ak覺yor son 癟eyrek as覺rd覺r... 襤ki as覺rd覺r, iliklerimize kadar yaad覺覺m覺z m羹sl羹man zihnini / Mekke'sini, M羹sl羹man mek璽n覺n覺 / Medine'si]]>Fri 01 Jan 2016 10:22:00 +0200