Dnce Mektebi http://dusuncemektebi.com/ tr Guncel ve Son Dakika Haberler Networkbil.net Almanyada insan hakk覺 ihl璽llerihttp://dusuncemektebi.com/y/20631/almanyada-insan-hakk-ihllleri/http://dusuncemektebi.com/y/20631/almanyada-insan-hakk-ihllleri/ Sakarya niversitesi b羹nyesindeki Diaspora Arat覺rmalar覺 Merkezi (D襤AM) Federal Almanya’daki T羹rkiye k繹kenlilerin yaad覺覺 hak ihl璽llerine ilikin bir rapor a癟覺klad覺. Do癟. Dr. B羹nyamin Bezci ]]>Fri 29 Jan 2016 09:01:00 +0200Araplara ve Arap癟aya kar覺 覺rk癟覺l覺k ve ayr覺mc覺l覺k normal mi?http://dusuncemektebi.com/y/19820/araplara-ve-arapaya-kar-rklk-ve-ayrmclk-normal-mi-/http://dusuncemektebi.com/y/19820/araplara-ve-arapaya-kar-rklk-ve-ayrmclk-normal-mi-/ Türkiye'de hiç 覺rkç覺l覺k ve ayr覺mc覺l覺k yap覺lmad覺覺n覺 söylemek imkâns覺z. Irkç覺l覺覺n ve ayr覺mc覺l覺覺n sadece Kürtlere yap覺ld覺覺n覺 söylemekse bir abart]]>Thu 29 Oct 2015 09:28:00 +0200Bat覺 neden Ortadouda demokrasi istemiyor?http://dusuncemektebi.com/y/18873/bat-neden-ortadouda-demokrasi-istemiyor-/http://dusuncemektebi.com/y/18873/bat-neden-ortadouda-demokrasi-istemiyor-/ Arap Bahar覺 liberal demokrasinin Ortadou'da yay覺lmas覺n覺 isteyenleri çok sevindirmi ve heyecanland覺rm覺t覺. Tarihteki üç demokrasi dalgas覺ndan da yok denecek kadar az etkilen]]>Tue 28 Apr 2015 11:23:00 +0200Gezi versus Ferguson?http://dusuncemektebi.com/y/17478/gezi-versus-ferguson-/http://dusuncemektebi.com/y/17478/gezi-versus-ferguson-/ Gezi 襤stanbul'un merkezinde dar bir park alan覺. Ferguson ABD'nin Missouiri eyaletinde bir kasaba. 襤kisinin ismini bir araya getirmemize sebep olan, her ikisinin de geni toplumsal olaylara ]]>Thu 28 Aug 2014 08:51:00 +0200Kamu g繹revine girite eitlik ger癟ekten var m覺?http://dusuncemektebi.com/y/17465/kamu-grevine-girite-eitlik-gerekten-var-m-/http://dusuncemektebi.com/y/17465/kamu-grevine-girite-eitlik-gerekten-var-m-/ Liberal demokrasinin temel ilkelerinden biri kamu görevine girite eitliktir. Kamu görevine girite vatandalar aras覺nda hiçbir sebeple ve hiçbir surette ayr覺m yap覺lamaz. 襤]]>Tue 26 Aug 2014 08:53:00 +0200Piyasa, teknoloji ve su sorunuhttp://dusuncemektebi.com/y/17355/piyasa-teknoloji-ve-su-sorunu/http://dusuncemektebi.com/y/17355/piyasa-teknoloji-ve-su-sorunu/ Bütün bilimsel arat覺rmalar ve tahminler, insanl覺覺n gelecekte bir su sorunuyla yaamaya mahkûm olduunu gösteriyor. 襤nsan nüfusunun istikrarl覺 biçimde artmas覺, su ]]>Sat 09 Aug 2014 10:29:00 +0200T羹ketim d羹manl覺覺n覺n sa癟mal覺覺http://dusuncemektebi.com/y/17329/tketim-dmanlnn-samal/http://dusuncemektebi.com/y/17329/tketim-dmanlnn-samal/ Siyasî yelpazenin deiik noktalar覺nda yer alan birçok kiinin dile getirdii harc覺 âlem bir görü var: Buna göre, 'çok tüketiyoruz', 't&uu]]>Tue 05 Aug 2014 09:23:00 +0200B羹rokratik vesayet sistemi bitti mi?http://dusuncemektebi.com/y/17313/brokratik-vesayet-sistemi-bitti-mi-/http://dusuncemektebi.com/y/17313/brokratik-vesayet-sistemi-bitti-mi-/ 1960 darbesinin ard覺ndan Türkiye'de bir bürokratik vesayet sistemi kurulduunu tüm siyaset bilimciler ve anayasa hukukçular覺 kabul ediyor. Bu kimselerin aralar覺ndaki farkl]]>Sat 26 Jul 2014 05:39:00 +0200Bas覺n 繹zg羹rl羹羹, protesto hakk覺 ve Bat覺'n覺n 癟ifte standartlar覺http://dusuncemektebi.com/y/17299/basn-zgrl-protesto-hakk-ve-bat39nn-ifte-standartlar/http://dusuncemektebi.com/y/17299/basn-zgrl-protesto-hakk-ve-bat39nn-ifte-standartlar/ Geçtiimiz günlerde, 襤srail'in haks覺z ve vahi Gazze sald覺r覺lar覺yla balant覺l覺 olarak, genelde demokratik hak ve özgürlükler özelde ifade ve bas覺n hürriyeti]]>Thu 24 Jul 2014 08:50:00 +0200襤srail: Bir haydut devlethttp://dusuncemektebi.com/y/17254/srail-bir-haydut-devlet/http://dusuncemektebi.com/y/17254/srail-bir-haydut-devlet/ 襤srail devleti Gazze'yi tekrar kana bulad覺. Görünür gerekçesi, üç 襤srailli gencin kaç覺r覺larak öldürülmesi. 襤srail bunun sorumluluunu Fil]]>Thu 17 Jul 2014 04:55:00 +0200Bas覺n 繹zg羹rl羹羹 kimin hakk覺?http://dusuncemektebi.com/y/17210/basn-zgrl-kimin-hakk-/http://dusuncemektebi.com/y/17210/basn-zgrl-kimin-hakk-/ Bas覺n özgürlüü ifade özgürlüünün gazetecilik alan覺nda younlamas覺n覺n eseri. Tarihi ilk yay覺n organ覺 olarak gazetelerin domas覺na kadar gidiyor; baka]]>Thu 10 Jul 2014 09:54:00 +0200Futbol ve kendiliinden doan d羹zen*http://dusuncemektebi.com/y/17198/futbol-ve-kendiliinden-doan-dzen/http://dusuncemektebi.com/y/17198/futbol-ve-kendiliinden-doan-dzen/ 2014 Dünya Futbol ampiyonas覺 bize bir kere daha hat覺rlatt覺 ki, profesyonel spor dallar覺 önemli bir sosyal fenomen ve ciddî bir i dal覺. Her spor dal覺 kendine mahsus kurallara sahip]]>Tue 08 Jul 2014 09:22:00 +0200Yarg覺sal aktivizm: 襤ki ucu keskin b覺癟akhttp://dusuncemektebi.com/y/17175/yargsal-aktivizm-ki-ucu-keskin-bak/http://dusuncemektebi.com/y/17175/yargsal-aktivizm-ki-ucu-keskin-bak/ Yarg覺sal aktivizm Türkiye'de gündemden hiç dümeyen bir konu. Ne var ki, birçok mesele gibi yarg覺sal aktivizm de ön yarg覺larla ve ideolojik tarafgirlikle ele a]]>Sat 05 Jul 2014 08:00:00 +0200Bar覺-癟繹z羹m s羹reci yasal temellere kavuurkenhttp://dusuncemektebi.com/y/17146/bar-zm-sreci-yasal-temellere-kavuurken/http://dusuncemektebi.com/y/17146/bar-zm-sreci-yasal-temellere-kavuurken/ Kürt sorununun Türkiye'nin en önemli sorunu olduunu tekrar tekrar yazd覺m. u sebepler yüzünden bunu böyle görüyorum: 1. Büyük can kayb覺na yol ]]>Tue 01 Jul 2014 10:03:00 +0200Gezi neydi, ne deildi?http://dusuncemektebi.com/y/17121/gezi-neydi-ne-deildi-/http://dusuncemektebi.com/y/17121/gezi-neydi-ne-deildi-/ 'DurDe olarak biz Gezi Park覺'n覺n Ermeni Mezarl覺覺 olduunu aç覺klayan bir bildiri yay覺nlad覺k. Özgürlükçü olduunu söyleyen 'Gezi ruhu'ndan &cce]]>Sat 28 Jun 2014 09:15:00 +0200zel hayat覺m覺z var m覺?http://dusuncemektebi.com/y/17093/zel-hayatmz-var-m-/http://dusuncemektebi.com/y/17093/zel-hayatmz-var-m-/ 襤lginç ve hayat覺m覺z üzerinde çok yönlü tesirleri olabilecek bir haber okudum. Ta覺t sigorta sisteminde yeni bir dönem balayacakm覺. Malûm, cari trafik siste]]>Tue 24 Jun 2014 09:17:00 +0200Darbe davalar覺 ve demokrasimizin geleceihttp://dusuncemektebi.com/y/17076/darbe-davalar-ve-demokrasimizin-gelecei/http://dusuncemektebi.com/y/17076/darbe-davalar-ve-demokrasimizin-gelecei/ Balyoz Davas覺 ve 12 Eylül Davas覺'yla ilgili önemli kararlar mahkemelerden pe pee ç覺kt覺. AYM Balyoz yarg覺lamalar覺nda âdil yarg覺lama ilkesinin ihlâl edildii karar覺]]>Sat 21 Jun 2014 08:05:00 +0200Merdiven devrimcileri, nerdesiniz?http://dusuncemektebi.com/y/17062/merdiven-devrimcileri-nerdesiniz-/http://dusuncemektebi.com/y/17062/merdiven-devrimcileri-nerdesiniz-/ Kavramlar覺n anlamlar覺ndan ve aç覺l覺mlar覺ndan habersiz olman覺n ne gibi trajikomik olaylara ve yorumlara yol açabileceinin en güzel örnei, geçen sene Gezi olaylar覺 s&u]]>Thu 19 Jun 2014 09:58:00 +0200YK ve vak覺f 羹niversitelerihttp://dusuncemektebi.com/y/17042/yk-ve-vakf-niversiteleri/http://dusuncemektebi.com/y/17042/yk-ve-vakf-niversiteleri/ Gazetelerde yer alan bir habere göre, yükseköretim kanununda deiiklik yap覺larak YÖK'ün vak覺f üniversiteleri üzerindeki yetkileri art覺r覺lacak. Böylece ]]>Tue 17 Jun 2014 08:54:00 +0200M覺s覺r demokrasisinden al覺nacak dersler(!)http://dusuncemektebi.com/y/17008/msr-demokrasisinden-alnacak-dersler/http://dusuncemektebi.com/y/17008/msr-demokrasisinden-alnacak-dersler/ Türkiye'nin en büyük eksikliklerinden biri, entelektüel muhitlerde fikrî takip olmamas覺d覺r. Ülkemizde birleri bir eyler söyler, baka birileri onlar üz]]>Thu 12 Jun 2014 08:49:00 +0200襤stihdam, isizlik, asgar簾 羹crethttp://dusuncemektebi.com/y/16991/stihdam-isizlik-asgar-cret/http://dusuncemektebi.com/y/16991/stihdam-isizlik-asgar-cret/ Ekonominin kendine mahsus kanunlar覺 var m覺d覺r, yok mudur? Bu, sonuca balanamam覺 bir tart覺ma. 襤ki kanat var. 襤lkinde genellikle liberal eilimli, piyasa ekonomisini savunan iktisatç覺lar ye]]>Tue 10 Jun 2014 09:01:00 +0200Gazete k繹e yazarl覺覺 ve ifade 繹zg羹rl羹羹http://dusuncemektebi.com/y/16962/gazete-ke-yazarl-ve-ifade-zgrl/http://dusuncemektebi.com/y/16962/gazete-ke-yazarl-ve-ifade-zgrl/ Bu ülkede y覺llard覺r k覺demli gazeteciler Hasan Cemal ve Mehmet Altan'覺n köelerini 'kaybetmi' ve hâlihaz覺rda bir gazetede yazm覺yor olmalar覺na dayanarak ifade özg&uu]]>Thu 05 Jun 2014 09:26:00 +0200M羹him bir kitap: Eletirel Teorinin Eletirisihttp://dusuncemektebi.com/y/16921/mhim-bir-kitap-eletirel-teorinin-eletirisi/http://dusuncemektebi.com/y/16921/mhim-bir-kitap-eletirel-teorinin-eletirisi/ 襤stanbul Ticaret Üniversitesi öretim üyelerinden Doç. Dr. R覺dvan entürk taraf覺ndan yaz覺lan 'Eletirel Teorinin Eletirisi' adl覺 kitap Kesit Yay覺nlar覺 taraf覺ndan]]>Tue 27 May 2014 09:44:00 +0200K繹m羹r羹n karas覺 ve enerjisihttp://dusuncemektebi.com/y/16879/kmrn-karas-ve-enerjisi/http://dusuncemektebi.com/y/16879/kmrn-karas-ve-enerjisi/ Kömür insan覺n muhtaç olduu bir madde. Bir enerji kayna覺. Tar覺mdan sanayiye kadar birçok alanda kullan覺l覺yor. Bu yüzden, insanl覺k kefettii günden beridir doada]]>Thu 22 May 2014 09:56:00 +0200Soma 羹zerinden iren癟lik ve hurafe patlamas覺 http://dusuncemektebi.com/y/16862/soma-zerinden-irenlik-ve-hurafe-patlamas-/http://dusuncemektebi.com/y/16862/soma-zerinden-irenlik-ve-hurafe-patlamas-/ Soma facias覺 Türkiye'de bir irençlik ve hurafe patlamas覺na sebep oldu. Sadece asosyal sanal medyadan deil geleneksel medyadan da cokun 覺rmaklar gibi irin ve cehalet akt覺. 襤nsanl覺]]>Tue 20 May 2014 08:53:00 +0200襤fade 繹zg羹rl羹羹n羹 anlamakhttp://dusuncemektebi.com/y/16819/fade-zgrln-anlamak/http://dusuncemektebi.com/y/16819/fade-zgrln-anlamak/ 襤fade özgürlüü bireyin özellikle kamusal meselelerle ve otoritelerle ilgili görü ve kanaatlerini ba覺na 'kötü bir ey' gelmeden aç覺klay]]>Tue 13 May 2014 07:08:00 +0200