Dnce Mektebi http://dusuncemektebi.com/ tr Guncel ve Son Dakika Haberler Networkbil.net Modern 襤nsan覺n ok Y羹zl羹l羹羹http://dusuncemektebi.com/y/24355/modern-nsann-ok-yzll/http://dusuncemektebi.com/y/24355/modern-nsann-ok-yzll/ Modern insan 癟ok y羹zl羹... M羹sl羹man da modernliin k羹lt羹r羹nden beslenmi o da 癟ok y羹zl羹 hale gelmitir. Y羹z羹n羹 癟覺kard覺覺m覺zda kalacak olan y羹z hangisi acaba? M羹sl羹man m覺 modern mi? 襤stisnas覺 m覺? Elb]]>Fri 20 Apr 2018 15:42:00 +0200ada Calutlar Kar覺s覺nda Davut Olabilmekhttp://dusuncemektebi.com/y/24345/ada-calutlar-karsnda-davut-olabilmek/http://dusuncemektebi.com/y/24345/ada-calutlar-karsnda-davut-olabilmek/ Tefekk羹r, insan olman覺n vazge癟ilmez zeminidir. Tefekk羹r sayesinde ele al覺nan konular enine boyuna d羹羹n羹l羹r ve onlar覺 zihinden ge癟irerek dile gelecek d羹zeyde kavramsal bir 癟er癟eveye sahip olabiliyo]]>Wed 18 Apr 2018 00:00:00 +0200Dengede Durmahttp://dusuncemektebi.com/y/24337/dengede-durma/http://dusuncemektebi.com/y/24337/dengede-durma/ Y羹r羹rken kendini hissetmiyordu. Dalm覺, akl覺 ba覺ndan gitmi bir halde y羹r羹yor, fakat y羹r羹d羹羹n羹 veya nereye y繹neldiini dahi bilmiyordu. Tam kendinden ge癟mi bir hali vard覺; sadece ayakta durup ad]]>Sat 14 Apr 2018 01:42:00 +0200襤slam'覺n Genetii 襤le Uramakhttp://dusuncemektebi.com/y/24318/slam39n-genetii-le-uramak/http://dusuncemektebi.com/y/24318/slam39n-genetii-le-uramak/ Son d繹nemlerdeki haber ak覺覺na dikkat ederseniz hep dinin doas覺na y繹nelik bir ilgisizlii 癟ar覺t覺ran veya dinin doas覺n覺n yetersizliini vurgulayan veya bunu hissettiren olaylar覺n bask覺n karakter]]>Sat 07 Apr 2018 12:52:00 +0200Dini Yorum Yapman覺n 襤mkan覺http://dusuncemektebi.com/y/24292/dini-yorum-yapmann-mkan/http://dusuncemektebi.com/y/24292/dini-yorum-yapmann-mkan/ Modern 繹zne'nin yorum hakk覺n覺n kutsall覺覺 羹zerinden mevcut yorumlar覺n e deer oluuna yap覺lan g繹nderme sorunludur. Mesele din olduunda bu daha da b羹y羹k bir soruna g繹ndermedir. Dini sahada yor]]>Sat 31 Mar 2018 10:53:00 +0200Post Modern K羹lt羹r羹n Hayat覺m覺z覺 Belirlemesihttp://dusuncemektebi.com/y/24260/post-modern-kltrn-hayatmz-belirlemesi/http://dusuncemektebi.com/y/24260/post-modern-kltrn-hayatmz-belirlemesi/ 襤nsan覺n g羹ndelik hayat覺n覺 belirleyen ey k羹lt羹rd羹r. K羹lt羹r羹 oluturan ey ise d羹羹ncenin oluturduu parametreler ve bu parametreler 羹zerinden d羹羹nceyi oluturan bilme s羹recidir. Sonu癟ta bu bilgi ]]>Tue 27 Mar 2018 13:46:00 +0200襤likinin Mahiyetine Dairhttp://dusuncemektebi.com/y/24242/likinin-mahiyetine-dair/http://dusuncemektebi.com/y/24242/likinin-mahiyetine-dair/ 襤liki 繹znenin i癟e ve d覺a a癟覺l覺m覺d覺r. znelerin ilikisi olabilir. Dier varl覺klar覺n zorunlu hallerini yaad覺klar覺 bir zeminleri olduunu g繹zlemleyebiliyoruz. Ancak insan iradi olarak tav覺rlar]]>Fri 23 Mar 2018 11:26:00 +0200M羹sl羹manlar Ve Temsiliyethttp://dusuncemektebi.com/y/24231/mslmanlar-ve-temsiliyet/http://dusuncemektebi.com/y/24231/mslmanlar-ve-temsiliyet/ M羹sl羹manlar覺 temsil eden 癟ok farkl覺 karakterler var. Entelekt羹el, Ayd覺n, lim, Akademik kariyeri olan hocalar, gazeteciler, m羹hendis karakterli siyaset癟iler vesaire… Bu karakterleri takip ed]]>Tue 20 Mar 2018 15:31:00 +0200Siyasal Gelimelerin Arka Plan覺na Dairhttp://dusuncemektebi.com/y/24216/siyasal-gelimelerin-arka-planna-dair/http://dusuncemektebi.com/y/24216/siyasal-gelimelerin-arka-planna-dair/ Uluslar aras覺 siyasal sistemde ve 羹lkemizdeki siyasal gelimelerin arka plan覺na dair bir bak覺覺m覺z yoksa olan biteni anlamland覺rmada yetersiz kal覺r ve anlams覺z tepkiler olutururuz. Ayr覺ca siyasal ]]>Sat 17 Mar 2018 15:32:00 +0200Siyaset/Politika ve Y繹ntemhttp://dusuncemektebi.com/y/24201/siyaset-politika-ve-yntem/http://dusuncemektebi.com/y/24201/siyaset-politika-ve-yntem/ Siyaset kavram覺n覺 politika anlam覺nda kullan覺yorum… Hayat, siyaset 羹zerine kuruludur. Siyaset ise hayat覺 belirli bir ekilde d羹zene koyarak ahlaki olan覺 devre d覺覺 tutacak bir zemini ina]]>Wed 14 Mar 2018 11:05:00 +0200G繹zlerim Ufukta As覺l覺 Kald覺http://dusuncemektebi.com/y/24146/gzlerim-ufukta-asl-kald/http://dusuncemektebi.com/y/24146/gzlerim-ufukta-asl-kald/ G繹zlerim uzaklardayd覺… kafam覺n i癟i ise kazan gibi kayn覺yordu. G繹rd羹羹m羹 g繹rme duyumu yitirmi, bolukta as覺l覺 kalm覺 gibidiydim. Bakakal覺yordum… Hissiz, k覺p覺rt覺s覺z, d羹s羹z 繹yl]]>Wed 28 Feb 2018 14:30:00 +0200襤slamc覺l覺覺n 繹z羹m Aray覺覺http://dusuncemektebi.com/y/24119/slamcln-zm-aray/http://dusuncemektebi.com/y/24119/slamcln-zm-aray/ 襤slamc覺l覺覺n eletirel bir tav覺rla hareket sahas覺na 癟覺kt覺覺n覺 biliyoruz. Hem modern d羹nyaya bir itiraz ve hem de geleneksel d羹羹n羹羹n iz d羹羹m羹 olan geleneksel yap覺ya itiraz ederek varl覺k sahas覺na ]]>Thu 22 Feb 2018 09:10:00 +0200teki 襤癟in Yaamakhttp://dusuncemektebi.com/y/24081/teki-in-yaamak/http://dusuncemektebi.com/y/24081/teki-in-yaamak/ 襤nsanlar, yarat覺l覺ta eit k覺l覺nm覺lard覺r. Bu y羹zden d羹man olmak, imtihan gerei ve asl覺nda olumsuz bir betimleme olarak kayda ge癟mitir. Bu y羹zden d羹man kavram覺n覺 yeniden d羹羹nmek ve 羹zerinde de]]>Thu 15 Feb 2018 18:04:00 +0200M羹sl羹man Aa癟 Gibi K繹k羹, G繹vdesi ve Dallar覺 ile Bir B羹t羹nd羹rhttp://dusuncemektebi.com/y/24029/mslman-aa-gibi-kk-gvdesi-ve-dallar-ile-bir-btndr/http://dusuncemektebi.com/y/24029/mslman-aa-gibi-kk-gvdesi-ve-dallar-ile-bir-btndr/ Aa癟, k繹k, g繹vde ve dallara sahiptir. Aac覺 aa癟 yapan ise bu 羹癟 繹zelliidir. Her 繹zellii aac覺 vazge癟ilmez k覺lar. Birisi eksik olduunda aa癟 eksilir ve ihtiyac覺 g繹rmez… M羹sl羹man da a]]>Tue 06 Feb 2018 18:15:00 +0200 Beyler, tuz kokmu haberiniz var m覺?!http://dusuncemektebi.com/y/23993/-beyler-tuz-kokmu-haberiniz-var-m-/http://dusuncemektebi.com/y/23993/-beyler-tuz-kokmu-haberiniz-var-m-/ M羹sl羹man olmakla M羹sl羹man olmamak aras覺nda herhangi bir fark kalmam覺 ki, iin k繹t羹s羹 bu fark edilmiyor da…  M羹sl羹man, tav覺r, davran覺 ve d羹羹n羹 bi癟imi ile kendini farkl覺 k覺lan ve b繹yl]]>Wed 31 Jan 2018 14:41:00 +0200Erc羹ment zkan覺 Yeniden D羹羹nmekhttp://dusuncemektebi.com/y/23971/ercment-zkan-yeniden-dnmek/http://dusuncemektebi.com/y/23971/ercment-zkan-yeniden-dnmek/ Erc羹ment aabey ile ilk kar覺lamam覺z sevgili Dostum Hasan Tiyek arac覺l覺覺 ile Adana Anadolu mah. Ahmet Dursun kardein evinde oldu… Orada kendisini a覺rlad覺k ve hemen dier ayd覺n ve gazetec]]>Fri 26 Jan 2018 15:44:00 +0200Bat覺l覺 Bilgi ile 襤slami Bilginin Mukayesesihttp://dusuncemektebi.com/y/23946/batl-bilgi-ile-slami-bilginin-mukayesesi/http://dusuncemektebi.com/y/23946/batl-bilgi-ile-slami-bilginin-mukayesesi/ Bat覺l覺 bilginin modern paradigma i癟indeki seyrini dikkate alarak konuyu tart覺aca覺m. Dekart ile balayan Sujenin bilginin artlar覺n覺 oluturduu tezi bir mutabakata d繹n羹t羹.  B繹ylece bir bilg]]>Tue 23 Jan 2018 10:18:00 +0200Modern 襤ktidar覺n G羹c羹 襤le Hesaplamahttp://dusuncemektebi.com/y/23908/modern-ktidarn-gc-le-hesaplama/http://dusuncemektebi.com/y/23908/modern-ktidarn-gc-le-hesaplama/ Bir 繹nceki yaz覺da u tespiti yapm覺t覺k; teknolojik gelimeyi dikkate alarak ‘bu teknolojik devle m羹cadele edilemez’ diyen M羹sl羹manlar yan覺lg覺 i癟indedirler. Evet, bir yan覺lg覺 var ve bu y]]>Wed 17 Jan 2018 11:18:00 +0200Bat覺 ile Y羹zlemehttp://dusuncemektebi.com/y/23869/bat-ile-yzleme/http://dusuncemektebi.com/y/23869/bat-ile-yzleme/ Bat覺 derken Dekart ile balayan s羹reci kastediyorum. Dekart ile balayan s羹re癟te klasik d繹nem kapand覺 ve yeni bir d繹neme ge癟ildi. Bu yeni d繹nem insanl覺a neler getirdi? Ve bu getirdii eyler ]]>Wed 10 Jan 2018 08:59:00 +0200Bir Meseleyi Tart覺mak!http://dusuncemektebi.com/y/23833/bir-meseleyi-tartmak/http://dusuncemektebi.com/y/23833/bir-meseleyi-tartmak/ Her hangi bir meseleyi ele ald覺覺m覺zda onun farkl覺 ve癟heleri 羹zerinden konuma imk璽n覺n覺 bulabiliriz. nemli olan muhatab覺m覺zla hangi ve癟he 羹zerinden konutuumuzu kar覺l覺kl覺 bilmektir. 襤te bu bilm]]>Thu 04 Jan 2018 12:58:00 +0200G羹癟ler Sava覺nda Kud羹s Sahnesihttp://dusuncemektebi.com/y/23677/gler-savanda-kuds-sahnesi/http://dusuncemektebi.com/y/23677/gler-savanda-kuds-sahnesi/ Art覺k bir d羹nya sisteminden bahsedemeyeceimiz bir d繹neme girdik. Ve yeni bir d羹nya sistemi kurulana kadar da tiyatro devam edecektir. Ortaya konan siyasal hamleleri birer hamle olarak yorumlamad覺]]>Fri 08 Dec 2017 11:20:00 +0200Bir G繹steri Toplumunda 襤nsan覺n Aldat覺lmas覺http://dusuncemektebi.com/y/23660/bir-gsteri-toplumunda-nsann-aldatlmas/http://dusuncemektebi.com/y/23660/bir-gsteri-toplumunda-nsann-aldatlmas/ Ger癟ei olduu g繹r羹p kabullenmek herhalde 癟ok zor ki s羹rekli onu bir sahte sosa buland覺rarak veriliyor ki kabul羹 kolaylas覺n diye… Aman 羹z羹lmesin diye balayan nida, her t羹rl羹 sorunlarda 繹ne]]>Tue 05 Dec 2017 08:55:00 +0200Var Olanlar覺n Hikmeti zerinehttp://dusuncemektebi.com/y/23622/var-olanlarn-hikmeti-zerine/http://dusuncemektebi.com/y/23622/var-olanlarn-hikmeti-zerine/ Var olanlar覺n kendisi kesin bir kal覺c覺l覺k salayamad覺klar覺n覺 g繹zlemlerimizle idrak edebiliyoruz. Doum ve 繹l羹m d繹ng羹s羹 bu ge癟iciliin nas覺l sonu癟land覺覺n覺 g繹steriyor. Tabii olarak var olanlar, beli]]>Tue 28 Nov 2017 11:04:00 +0200Yeni Bir Dil Kurmal覺http://dusuncemektebi.com/y/23575/yeni-bir-dil-kurmal/http://dusuncemektebi.com/y/23575/yeni-bir-dil-kurmal/ Herhangi bir muhabbet ortam覺nda s繹z d繹n羹p dola覺p iletiim kopukluuna ve gen癟lere ulaamad覺覺m覺za gelir. Bir kopukluk vurgusu herkes/im taraf覺ndan neredeyse ayn覺 a覺zdan yap覺l覺r. Yeni bir dile ola]]>Tue 21 Nov 2017 08:21:00 +0200iddetin olumsuzluunun totaliter yap覺yla ilikisihttp://dusuncemektebi.com/y/23550/iddetin-olumsuzluunun-totaliter-yapyla-ilikisi/http://dusuncemektebi.com/y/23550/iddetin-olumsuzluunun-totaliter-yapyla-ilikisi/ iddeti olumsuz k覺lan en 繹nemli unsur mutlak癟覺 yakla覺m覺n hayat覺n b羹t羹n羹ne y繹nelik bir bask覺ya d繹n羹mesini salamak i癟in her t羹rl羹 癟aba ve gayreti g繹sterme giriimidir. Bat覺 繹zellikle kendi mutlak癟]]>Thu 16 Nov 2017 11:45:00 +0200Kendimi Ar覺yorum...http://dusuncemektebi.com/y/23487/kendimi-aryorum-/http://dusuncemektebi.com/y/23487/kendimi-aryorum-/ Kendimi ar覺yorum, bazen sokakta kendimi ararken buluyorum. Arka sokaklara dalarak kefedilmemi bir eyleri bulma umudu bu… ou zaman o arka sokaklar bana insani olan覺n ne olduunu 繹retiyo]]>Tue 07 Nov 2017 16:11:00 +0200Ak Parti Sosyolojisi 繹z羹l羹yor Mu?http://dusuncemektebi.com/y/23462/ak-parti-sosyolojisi-zlyor-mu-/http://dusuncemektebi.com/y/23462/ak-parti-sosyolojisi-zlyor-mu-/ Ak Parti iktidara y繹nelirken Ana Vatan partisinden itibaren balayan yeni bir sosyolojiyi hayata ge癟irdi. Bu, Liberal, demokrat, muhafazak璽r ve 襤slamc覺 taban覺 birletirmekti. Asl覺nda Ak Parti memnu]]>Thu 02 Nov 2017 12:04:00 +0200Ahlaki Olan Nedir?http://dusuncemektebi.com/y/23447/ahlaki-olan-nedir-/http://dusuncemektebi.com/y/23447/ahlaki-olan-nedir-/ Bir eyin iyi olmas覺 ile ahlaki olmas覺 aras覺nda bir fark var m覺d覺r? Ya da ahlaki olan iyi olan m覺d覺r? 襤yi olan ise ahlaki olan m覺d覺r? Bu sorular bize ahlaki olan覺n ne olduunu ve iyi olan覺n ne oldu]]>Tue 31 Oct 2017 11:05:00 +0200Eletirinin Adab覺...http://dusuncemektebi.com/y/23419/eletirinin-adab-/http://dusuncemektebi.com/y/23419/eletirinin-adab-/ Eletiri, daha dorunun ortaya 癟覺kmas覺n覺, daha iyinin ortaya konulmas覺n覺 ve daha g羹zelin belirginletirilmesini salamak i癟in temel bir yap覺ya haizdir. Bu y羹zden eletiri ka癟覺n覺lmaz oland覺r. Bu ka癟]]>Thu 26 Oct 2017 13:39:00 +0200Analitik D羹羹nmehttp://dusuncemektebi.com/y/23401/analitik-dnme/http://dusuncemektebi.com/y/23401/analitik-dnme/ Birden fazla d羹羹nme teknii vard覺r. Her insani boyutun kar覺l覺覺nda farkl覺 bir d羹羹nme teknii m羹mk羹n g繹r羹n羹yor ve tarih boyunca da 繹yle davran覺lm覺 zaten… Ama somut durumlar, toplumsal yap]]>Tue 24 Oct 2017 08:43:00 +0200mmetin Selametihttp://dusuncemektebi.com/y/23358/mmetin-selameti/http://dusuncemektebi.com/y/23358/mmetin-selameti/ Bug羹n kim 覺rk asabiyeti, mezhep veya ulus devlet asabiyeti 羹zerinden 羹mmeti par癟alamaya d繹n羹k bir aray覺 i癟inde ise M羹sl羹manl覺kla ba覺 kalmam覺t覺r ve 羹mmetin bir par癟as覺 deildir. mmet olmak demek]]>Tue 17 Oct 2017 12:23:00 +0200Fark覺ndal覺覺n Oluturaca覺 Psikolojik Vasathttp://dusuncemektebi.com/y/23318/farkndaln-oluturaca-psikolojik-vasat/http://dusuncemektebi.com/y/23318/farkndaln-oluturaca-psikolojik-vasat/ Rahats覺z olanlar durumun bir ekilde fark覺na varanlard覺r. 羹nk羹 rahats覺zl覺k kiide bir fark覺ndal覺k sonucu oluuyor. Bunun belirtileri ise; 繹nce memnuniyetinizi kaybediyorsunuz sonra hounuza giden ]]>Thu 12 Oct 2017 12:16:00 +0200Rahats覺z Olanlardan M覺s覺n覺z?http://dusuncemektebi.com/y/23304/rahatsz-olanlardan-msnz-/http://dusuncemektebi.com/y/23304/rahatsz-olanlardan-msnz-/ artlar覺n ne olduu ve insan覺 nas覺l bi癟imlendirdii konusunda bir fikrimiz yoksa o artlar taraf覺ndan belirleniyoruz demektir. H璽lbuki insan, artlara boyun een deil, bizzat artlar覺n oluumunu b]]>Tue 10 Oct 2017 11:37:00 +0200Anekdotlarhttp://dusuncemektebi.com/y/23256/anekdotlar/http://dusuncemektebi.com/y/23256/anekdotlar/ Hayat, kendi farkl覺 kompart覺manlar覺 羹zerinden insan覺 s羹rekli megul etmeye devam ediyor. 襤nsanlar, hayat kar覺s覺nda s羹rekli tutum deiikliine giderek hayat覺n yoruculuuna y繹nelik bir 癟繹z羹m aray覺]]>Thu 05 Oct 2017 12:35:00 +0200l羹m羹n Hakikatihttp://dusuncemektebi.com/y/23244/lmn-hakikati/http://dusuncemektebi.com/y/23244/lmn-hakikati/ D羹nya ile s覺n覺rl覺 bir hakikat alg覺s覺n覺n 繹l羹m ger癟ei kar覺s覺nda t繹kezlemesi ka癟覺n覺lmazd覺r. 襤nsan, yak覺n olana y繹nelik ilgisini esirgemez, 繹l羹m ise s羹rekli uzaklat覺r覺lan bir ger癟ekliktir. H璽lbuki y]]>Tue 03 Oct 2017 12:34:00 +0200Hayat Buhttp://dusuncemektebi.com/y/23216/hayat-bu/http://dusuncemektebi.com/y/23216/hayat-bu/ ‘Hayat, 羹zerinden 癟ok farkl覺 tan覺mlamalar ve betimlemeler yap覺labilir. Hayat覺 kiinin kendi yaam覺n覺n bir iz d羹羹m羹 olarak alg覺lamas覺 olarak d羹羹nebileceimiz gibi bakalar覺n覺n hayatlar覺n覺n i]]>Thu 28 Sep 2017 12:37:00 +0200襤stanbul Akt覺rhttp://dusuncemektebi.com/y/23101/stanbul-aktr/http://dusuncemektebi.com/y/23101/stanbul-aktr/ 襤stanbul gibi bir癟ok farkl覺 k羹lt羹re, inanca, felsefi birikime ve 覺rklara sahip baka bir toprak par癟as覺 var m覺 bilmiyorum! 襤nsanl覺覺n vicdan覺n覺n temell羹k edildii bir tarihsel birikime sahiptir. He]]>Wed 26 Jul 2017 13:00:00 +0200襤nsan Bir Soru(n)durhttp://dusuncemektebi.com/y/23083/nsan-bir-sorundur/http://dusuncemektebi.com/y/23083/nsan-bir-sorundur/ 襤nsan覺n yarat覺l覺覺n覺n 繹zellii ve 繹znellii kendisinin bir soru olarak ortaya 癟覺kmas覺na zemin oluturmutur. Ruhun 羹f羹r羹lmesi ve akli yetinin kendisine tevdi edilmesi ile birlikte ona emanetin veri]]>Thu 29 Jun 2017 11:35:00 +0200襤nsan Neyi Aramal覺d覺r?http://dusuncemektebi.com/y/23075/nsan-neyi-aramaldr-/http://dusuncemektebi.com/y/23075/nsan-neyi-aramaldr-/ 襤lk d羹羹nmen gereken ey ne arad覺覺n覺 sormand覺r... Sonra nereye gittiini sor... Ard覺ndan hangi niyetle yola 癟覺kt覺覺n覺 sor kendine ve i癟 sesini, kalbinin sesini, y羹reinin sesini dinle... Orada ey]]>Mon 19 Jun 2017 18:00:00 +0200Beklenmeyen l羹mler Sarsarhttp://dusuncemektebi.com/y/23064/beklenmeyen-lmler-sarsar/http://dusuncemektebi.com/y/23064/beklenmeyen-lmler-sarsar/ Akif aabeyin 繹l羹m羹n羹 mit Akta’tan ald覺覺mda sars覺ld覺m… Beklenmeyen bir eydi, hasta falan deildi… Hatta g繹r羹me i癟in kendisinden randevu al覺nm覺t覺, g繹r羹eceimiz g羹n羹 bekliy]]>Mon 05 Jun 2017 20:13:00 +0200襤nsan Neye Talip Olmal覺?http://dusuncemektebi.com/y/23048/nsan-neye-talip-olmal-/http://dusuncemektebi.com/y/23048/nsan-neye-talip-olmal-/ Hayat insan覺n hem d覺覺nda hem de i癟inde olduu s羹re癟te ak覺p gidiyor. Bu temel ger癟ei g繹zard覺 etmeden bir istek ortaya koymaya 癟al覺mal覺y覺z. Kadim bir tart覺ma: ideal olan m覺 reel olan m覺, kal覺c覺 o]]>Mon 15 May 2017 16:12:00 +0200Ak Kokuyor Toprakhttp://dusuncemektebi.com/y/23042/ak-kokuyor-toprak/http://dusuncemektebi.com/y/23042/ak-kokuyor-toprak/ Nisan yamurlar覺 yerini May覺s'覺n s覺cakl覺覺na b覺rak覺yor. Rahmet bereketi ile beslenen topraklar ak kokuyor. Yaam覺n diriliini topra覺n buharlanmas覺ndan anlamak m羹mk羹n! Yeil her taraf覺 sarmala]]>Mon 08 May 2017 12:28:00 +0200Yola 覺kmadan Haz覺rl覺k Yapmakhttp://dusuncemektebi.com/y/23035/yola-kmadan-hazrlk-yapmak/http://dusuncemektebi.com/y/23035/yola-kmadan-hazrlk-yapmak/ Bir balama noktas覺na olan ihtiyac覺m覺z aik璽r. Bu noktan覺n biz olduunun alt覺 癟izildi. Bu bizi oluturan ben ile bir muhavere ger癟ekletirildi. O zaman haz覺rl覺k zaman覺… Bir haz覺rl覺a y繹]]>Mon 01 May 2017 14:23:00 +0200Ben Kim Olmal覺y覺m?http://dusuncemektebi.com/y/23027/ben-kim-olmalym-/http://dusuncemektebi.com/y/23027/ben-kim-olmalym-/ Ben’i tarif eden 癟ok fazla k羹lt羹r ve inan癟 k羹mesi bulunmaktad覺r. Her inan癟 ve felsefe kendi d羹羹nce yap覺s覺na uygun ve uyumlu bir ben tarifine sahiptir. Soru u: bu ben tarifleri ger癟ek anlamd]]>Mon 24 Apr 2017 13:02:00 +020016 Nisan 2017 Referandum Sonucu zerine M羹lahazalar覺mhttp://dusuncemektebi.com/y/23023/16-nisan-2017-referandum-sonucu-zerine-mlahazalarm/http://dusuncemektebi.com/y/23023/16-nisan-2017-referandum-sonucu-zerine-mlahazalarm/ Bir sistem deiimini 繹ng繹r羹n referandumun 癟ok katmanl覺 ve 癟ok boyutlu g繹vdesini geride b覺rakarak yeni bir g羹ne ulat覺k. ‘Evet’ tercihi kabul edildi. Ve cumhurbakanl覺覺 sistemine ge癟il]]>Mon 17 Apr 2017 13:54:00 +0200Biz Kimiz?http://dusuncemektebi.com/y/23015/biz-kimiz-/http://dusuncemektebi.com/y/23015/biz-kimiz-/ Balang覺癟 noktas覺n覺n biz olmas覺 gerektii g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda o zaman ‘biz ’in bir tan覺m覺n覺n yap覺lmas覺n覺n gerektii ka癟覺n覺lmaz olmal覺d覺r. Biz ’in farkl覺 tan覺mlar覺 yap覺labilir. H]]>Mon 10 Apr 2017 11:13:00 +0200Nereden Balamal覺y覺z?http://dusuncemektebi.com/y/23007/nereden-balamalyz-/http://dusuncemektebi.com/y/23007/nereden-balamalyz-/ Yaad覺覺m覺z b羹t羹n bu s羹re癟lerden sonra yine kadim soruya geri d繹nmeliyiz. Nereden balamal覺y覺z? Bu soru elzem ve b覺kmadan sormam覺z gereken bir soru… 羹nk羹 yaad覺覺m覺z s羹re癟te bu soruya verdi]]>Mon 03 Apr 2017 12:05:00 +0200D羹nya Deiir Mi?http://dusuncemektebi.com/y/23001/dnya-deiir-mi-/http://dusuncemektebi.com/y/23001/dnya-deiir-mi-/ Bir teslimiyetin, bir korkunun d覺a vurumudur: Bu d羹nyay覺 deitirmek sana m覺 kald覺 kardeim? Ard覺ndan sen kimsin ki d羹nyay覺 deitireceksin! Son g羹nlerde yeniden n羹kseden b羹t羹n d羹nya bize kar覺, n]]>Mon 27 Mar 2017 13:56:00 +0200Kemale Doru Bir Y羹r羹y羹: T繹vbe...http://dusuncemektebi.com/y/22994/kemale-doru-bir-yry-tvbe-/http://dusuncemektebi.com/y/22994/kemale-doru-bir-yry-tvbe-/ T繹vbe, insan覺 Allah’tan farkl覺lat覺ran ve ona s羹rekli insan olduunu hat覺rlatarak onun acziyetini/aidiyetini idrak ettiren en 繹nemli insani eylemdir. Ayr覺ca t繹vbe, kiinin hatal覺 oluunun far]]>Mon 20 Mar 2017 11:47:00 +0200襤slamlaman覺n Gelecei http://dusuncemektebi.com/y/22984/slamlamann-gelecei-/http://dusuncemektebi.com/y/22984/slamlamann-gelecei-/ T羹rkiye’de 19. Y羹zy覺ldan itibaren 襤slamlama s羹reci ile ilikili olarak her fikri ak覺m覺n kendine g繹re bir bak覺覺 ve bu bak覺覺 besleyen yakla覺m覺 vard覺r. Ama ana g繹vde 襤slamlama s羹recinin ken]]>Mon 13 Mar 2017 14:42:00 +0200