Dnce Mektebi http://dusuncemektebi.com/ tr Guncel ve Son Dakika Haberler Networkbil.net amerikan覺n 癟ivisini 癟覺kard覺覺 ortadouda g繹癟 癟ilesihttp://dusuncemektebi.com/y/19543/amerikann-ivisini-kard-ortadouda-g-ilesi/http://dusuncemektebi.com/y/19543/amerikann-ivisini-kard-ortadouda-g-ilesi/ Ortadou bin y覺ldan bu yana, onlarca farkl覺 din, mezhep ve etnik kökenden insanlara kap覺lar覺n覺 açm覺, yerin alt覺 kadar yerin üstü de, zengin olan bir corafyad覺r. Peygamb]]>Tue 08 Sep 2015 10:42:00 +0200Fatih eylem 襤stanbul d羹羹ncedirhttp://dusuncemektebi.com/y/19063/fatih-eylem-stanbul-dncedir/http://dusuncemektebi.com/y/19063/fatih-eylem-stanbul-dncedir/ Türklerin Asya'dan Avrupa'ya yürüyülerinde, Fatih'in bütün Müslüman devletlerin “K覺z覺lelma”s覺 olan 襤stanbul'u almas覺, dünya]]>Tue 02 Jun 2015 10:29:00 +0200K覺r覺m Kazan heder olduhttp://dusuncemektebi.com/y/18999/krm-kazan-heder-oldu/http://dusuncemektebi.com/y/18999/krm-kazan-heder-oldu/ Anadolu ba覺n覺n üstünde Karadeniz, ayaklar覺n覺n alt覺nda Akdeniz, Yunus'un sava f覺rt覺nalar覺n覺, bar覺 rüzgarlar覺na çevirdii corafyad覺r. Akdeniz'de K覺br覺s, Karadeniz]]>Tue 19 May 2015 09:53:00 +0200Sek羹ler Fransan覺n 襤slam d羹manl覺覺http://dusuncemektebi.com/y/18874/sekler-fransann-slam-dmanl/http://dusuncemektebi.com/y/18874/sekler-fransann-slam-dmanl/ Fransa bütün kurum ve kurulular覺yla, “ileri” seküler Bat覺 dünyas覺ndan “geri” 襤slam dünyas覺na, düünce ve eletiri özgürlü]]>Tue 28 Apr 2015 11:23:00 +0200Amerikan覺n laiklik faizmihttp://dusuncemektebi.com/y/18789/amerikann-laiklik-faizmi/http://dusuncemektebi.com/y/18789/amerikann-laiklik-faizmi/ Amerika'n覺n öncülüünü yapt覺覺 Bat覺 dünyas覺, New York'ta “Dünya Ticaret merkezi”ne yap覺lan, intihar sald覺r覺s覺ndan sonra, büyük bir k]]>Tue 14 Apr 2015 09:05:00 +0200Bat覺 d羹nyas覺n覺n sonu geldihttp://dusuncemektebi.com/y/18615/bat-dnyasnn-sonu-geldi/http://dusuncemektebi.com/y/18615/bat-dnyasnn-sonu-geldi/ Berlin Duvar覺’n覺n y覺k覺lmas覺, gurur abidesi, bencil Bat覺 dünyas覺nda, büyük bir medeniyet körlüüne yol açt覺. Francis Fukuyama, bütün dünya i]]>Tue 17 Mar 2015 09:52:00 +0200Diyarbak覺rda sempatiden 繹nce empatihttp://dusuncemektebi.com/y/18571/diyarbakrda-sempatiden-nce-empati/http://dusuncemektebi.com/y/18571/diyarbakrda-sempatiden-nce-empati/ Anadolu corafyas覺, Bat覺 Asya ve Dou Avrupa’da yer al覺r. Asya’n覺n en bat覺s覺, Avrupa’n覺n en dousudur. Arnavutlar, Bonaklar, Tatarlar, Çerkezler, Kürtler ve Araplar A]]>Tue 10 Mar 2015 08:46:00 +0200Sultan Abd羹lhamitin muhteem r羹yas覺http://dusuncemektebi.com/y/18116/sultan-abdlhamitin-muhteem-ryas/http://dusuncemektebi.com/y/18116/sultan-abdlhamitin-muhteem-ryas/ Türkiye’nin en büyük mirasç覺s覺 olduu Osmanl覺 Devleti, Söüt’te küçük bir Anadolu beylii olarak kuruldu. Kuruluunun üzerinden iki]]>Tue 30 Dec 2014 08:51:00 +0200Gasp覺ral覺 K覺r覺m'd覺r K覺r覺m Karadeniz'dirhttp://dusuncemektebi.com/y/17814/gaspral-krm39dr-krm-karadeniz39dir/http://dusuncemektebi.com/y/17814/gaspral-krm39dr-krm-karadeniz39dir/ Bütün olumluluklar覺 ve olumsuzluklar覺yla, hayat覺 iire, iiri hayata yans覺tan Mehmet Akif, Türkiye'nin ayakta dinledii iirine 'Korkma' diye balamasayd覺, Anadolu]]>Tue 04 Nov 2014 08:37:00 +0200Ekonominin nesnesi deil 繹znesi olmakhttp://dusuncemektebi.com/y/17554/ekonominin-nesnesi-deil-znesi-olmak/http://dusuncemektebi.com/y/17554/ekonominin-nesnesi-deil-znesi-olmak/ Dünyada ister özel, ister kamu, isterse sivil olsun, bütün kurum ve kurulular覺n bata gelen ekonomik sorunu: Ellerindeki kaynaklar覺 en doru yolda deerlendirmektir. Hayat覺n bi]]>Tue 09 Sep 2014 12:11:00 +0200Sek羹lerlemeden demokratiklemekhttp://dusuncemektebi.com/y/17514/seklerlemeden-demokratiklemek/http://dusuncemektebi.com/y/17514/seklerlemeden-demokratiklemek/ Bilginin hiyerarisinde, Bat覺'da metafizik dünyadan daha çok fizik dünyaya a覺rl覺k verilmesi, kutsal kültürle seküler kültür aras覺ndaki iletiim ve etk]]>Tue 02 Sep 2014 09:32:00 +0200Ad覺 Hiroima olan Gazze'de sava覺n hukuku yokhttp://dusuncemektebi.com/y/17375/ad-hiroima-olan-gazze39de-savan-hukuku-yok/http://dusuncemektebi.com/y/17375/ad-hiroima-olan-gazze39de-savan-hukuku-yok/ 襤nsan hayat覺n覺n hiç önemsenmedii, toptan y覺k覺mlar ve toptan k覺y覺mlar yüzy覺l覺nda, dünyadaki savalar覺n tarihi, eletirel bir gözle bir daha yaz覺lmal覺d覺r. Tarihçi A]]>Tue 12 Aug 2014 09:27:00 +0200襤slam d羹nyas覺 yeni bir Nuh gemisi ar覺yorhttp://dusuncemektebi.com/y/17328/slam-dnyas-yeni-bir-nuh-gemisi-aryor/http://dusuncemektebi.com/y/17328/slam-dnyas-yeni-bir-nuh-gemisi-aryor/ Atlantik'in iki yakas覺n覺 tutan Amerika ve Avrupa ülkeleri, tarihin derinliklerinden kaynaklanan 襤slam korkusuyla, Müslüman ülkelerdeki demokrasi hareketlerini sürekli d]]>Tue 05 Aug 2014 09:14:00 +0200襤srail kuruldu kurulal覺 Gazze'de a癟mad覺 g繹klerhttp://dusuncemektebi.com/y/17288/srail-kuruldu-kurulal-gazze39de-amad-gkler/http://dusuncemektebi.com/y/17288/srail-kuruldu-kurulal-gazze39de-amad-gkler/ 襤srail dört bir yan覺ndan kuat覺lm覺, gençlerin ellerindeki talardan baka silahlar覺 olmayan Gazzelilere gece gündüz, havadan uçaklarla, denizden gemilerle ve karadan t]]>Tue 22 Jul 2014 09:47:00 +0200襤srail Orta Dou'nun kalbine saplanm覺 bir k覺l覺癟t覺rhttp://dusuncemektebi.com/y/17242/srail-orta-dou39nun-kalbine-saplanm-bir-kltr/http://dusuncemektebi.com/y/17242/srail-orta-dou39nun-kalbine-saplanm-bir-kltr/ Gazze 襤srail taraf覺ndan sürekli ate alt覺nda tutulan, dünyan覺n kangren olmu yaras覺d覺r. Bir oruç ay覺nda, Gazze yan覺yor, sahur sofras覺nda anneler, çocuklar ve yal覺lar ö]]>Tue 15 Jul 2014 06:02:00 +0200襤ki y繹netici bir y繹neticiden daha doru d羹羹n羹rhttp://dusuncemektebi.com/y/17201/ki-ynetici-bir-yneticiden-daha-doru-dnr/http://dusuncemektebi.com/y/17201/ki-ynetici-bir-yneticiden-daha-doru-dnr/ Tarihin bütün dönelerinde, kurum ve kurulularda yöneticilerin belirlenmesi, yönetim bilimlerinde sürekli tart覺覺lan konular覺n ba覺nda gelir. En büyük kurulu]]>Tue 08 Jul 2014 09:40:00 +0200Oru癟 iki d羹nya aras覺nda k繹pr羹d羹rhttp://dusuncemektebi.com/y/17149/oru-iki-dnya-arasnda-kprdr/http://dusuncemektebi.com/y/17149/oru-iki-dnya-arasnda-kprdr/ Aaçlar覺n yaz覺n meyva vermek için, k覺覺n haz覺rlanmalar覺 gibi, her y覺lda on bir ay haz覺rlanan Ramazan ay覺, 襤slam dünyas覺na bar覺 getirmek için bir daha geldi. Orucu bü]]>Tue 01 Jul 2014 10:07:00 +0200襤slam d羹nyas覺nda medeniyet i癟i mezhep savalar覺http://dusuncemektebi.com/y/17045/slam-dnyasnda-medeniyet-ii-mezhep-savalar/http://dusuncemektebi.com/y/17045/slam-dnyasnda-medeniyet-ii-mezhep-savalar/ Yirmi birinci yüzy覺l覺n ba覺nda, Birinci Dünya Sava覺 sonras覺nda, Türklerin Balkanlar ve Ortadou'dan, Anadolu'ya çekilmeleriyle, 襤slam dünyas覺nda büyük ]]>Tue 17 Jun 2014 08:57:00 +0200Ne 癟ok 繹l羹m varhttp://dusuncemektebi.com/y/16866/ne-ok-lm-var/http://dusuncemektebi.com/y/16866/ne-ok-lm-var/ 襤nsan hayat覺 bir aaçtan topraa düen bir meyvaya benzer. Aaç ölüme haz覺rlan覺rken, meyva hayata haz覺rlan覺r. Hayat ölümü, ölüm hayat覺, meyvan覺]]>Tue 20 May 2014 10:24:00 +0200K覺r覺m yeni bir demokratik cumhuriyet olmal覺http://dusuncemektebi.com/y/16550/krm-yeni-bir-demokratik-cumhuriyet-olmal/http://dusuncemektebi.com/y/16550/krm-yeni-bir-demokratik-cumhuriyet-olmal/ Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, 'Türkiye Rusya ve Ukrayna ile ekonomik balar覺n覺 güçlendirmeli. Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya'da k覺zlar覺 var. Anadolu'da vurguland覺覺]]>Tue 18 Mar 2014 09:51:00 +0200Dorusal ekonomi alg覺 dairesel ekonomi olgudurhttp://dusuncemektebi.com/y/16444/dorusal-ekonomi-alg-dairesel-ekonomi-olgudur/http://dusuncemektebi.com/y/16444/dorusal-ekonomi-alg-dairesel-ekonomi-olgudur/ ehirlerdeki büyük rant kazançlar覺n覺n büyüsüne kap覺lan dünya, Amerika'n覺n peine tak覺larak, tek katl覺 binalar覺, çok katl覺 binalara dönüt&u]]>Tue 25 Feb 2014 09:58:00 +0200Edebiyat覺 medeniyet i癟in bilmekhttp://dusuncemektebi.com/y/16412/edebiyat-medeniyet-iin-bilmek/http://dusuncemektebi.com/y/16412/edebiyat-medeniyet-iin-bilmek/ Kal覺c覺 edebiyat, ça覺n覺 anlatan edebiyatt覺r. Her edebiyatç覺 ça覺n覺n olumsuzluklar覺ndan sorumludur, ça覺n覺 anlamak ve anlatmak zorundad覺r. Edebiyat, dipnot kayg覺s覺na d&uu]]>Tue 18 Feb 2014 09:01:00 +0200