Dnce Mektebi http://dusuncemektebi.com/ tr Guncel ve Son Dakika Haberler Networkbil.net Esm璽ul H羹sn璽ya Farkl覺 Bir Bak覺http://dusuncemektebi.com/y/24806/esmul-hsnya-farkl-bir-bak/http://dusuncemektebi.com/y/24806/esmul-hsnya-farkl-bir-bak/ Bir kimseyi, bir eyi anlatmaya, tan覺mlamaya, a癟覺klamaya, bildirmeye yarayan s繹ze isim denilir. Herkes癟e tan覺nm覺 veya iitilmi olma durumu, 羹n, nam, 繹hret veya canl覺 ve cans覺z varl覺klar, duygu v]]>Fri 20 Jul 2018 10:24:00 +0200Her K繹e Ba覺na Al璽met Dikmekhttp://dusuncemektebi.com/y/24803/her-ke-bana-almet-dikmek/http://dusuncemektebi.com/y/24803/her-ke-bana-almet-dikmek/ Ayetlerin arka plan覺 iyi anla覺lmad覺覺nda, eletiri konusu yap覺lan asli konular, sistem sorgulamas覺ndan bireysel eylemlere indirgenebilmektedir. Bu anlamda, “Siz her y羹ksek yere bir alam]]>Wed 18 Jul 2018 10:29:00 +0200Allah herkesin Rabbi'dir!http://dusuncemektebi.com/y/24798/allah-herkesin-rabbi39dir/http://dusuncemektebi.com/y/24798/allah-herkesin-rabbi39dir/ -Allah hakk覺nda tart覺mak l羹zumsuz bir itir- “Allah’覺n 癟ar覺s覺na uyulduktan sonra O’nun hakk覺nda tart覺maya girenlerin delilleri Rableri kat覺nda bat覺ld覺r. Onlara bir gazap vard]]>Fri 13 Jul 2018 10:50:00 +0200G羹c羹n羹n st羹nde Y羹k Y羹klenmek Ne Demektirhttp://dusuncemektebi.com/y/24793/gcnn-stnde-yk-yklenmek-ne-demektir/http://dusuncemektebi.com/y/24793/gcnn-stnde-yk-yklenmek-ne-demektir/ Ayetlerde g繹r羹len 繹ncelik-sonral覺k (siyak-sibak) ilikisi bazen 繹ylesine 繹nem kazan覺r ki arka arkaya gelen ayetlerin kendi i癟inde anlam ak覺覺 tam olarak salanmadan doru bir kar覺l覺k elde edilemez]]>Wed 11 Jul 2018 12:17:00 +0200N羹zul Sebebinin Tarihi Bilgiyle rt羹mesi Elzemdirhttp://dusuncemektebi.com/y/24787/nzul-sebebinin-tarihi-bilgiyle-rtmesi-elzemdir/http://dusuncemektebi.com/y/24787/nzul-sebebinin-tarihi-bilgiyle-rtmesi-elzemdir/ N羹zul sebeplerini ve buradan yola 癟覺karak ayetlerin indii arka plan覺 bilmek, ayet veya surelerin daha iyi anla覺lmas覺na katk覺 salar. Buna g繹re ayetlerin arka plan覺 ve ger癟ekleme ekli, ortaya ko]]>Mon 09 Jul 2018 10:54:00 +0200Kimin Her 襤stedii Olmazhttp://dusuncemektebi.com/y/24748/kimin-her-stedii-olmaz/http://dusuncemektebi.com/y/24748/kimin-her-stedii-olmaz/ 襤nsan覺n her isteinin ger癟eklemesi elbette m羹mk羹n deildir. Bu anlamda balam覺n siyak-sibak olarak anlam se癟iminde oynad覺覺 rol a癟覺s覺ndan olduk癟a 繹nemli bir 繹rnek de u ayettir: اَ]]>Sun 01 Jul 2018 10:21:00 +0200覺kmaz Sokaa Aptallar Girerhttp://dusuncemektebi.com/y/24731/kmaz-sokaa-aptallar-girer/http://dusuncemektebi.com/y/24731/kmaz-sokaa-aptallar-girer/ -襤ntihar Ger癟eklemesi D羹羹n羹lemeyecek Kadar A覺r Bir Konudur- Kur’an’da intihar ile ilikilendirilen ayet udur: “Kim, Allah’覺n ona, d羹nyada ve ahirette kesin olara]]>Thu 28 Jun 2018 08:21:00 +0200Allah Hakk覺nda Ne D羹羹n羹yorsan!http://dusuncemektebi.com/y/24553/allah-hakknda-ne-dnyorsan/http://dusuncemektebi.com/y/24553/allah-hakknda-ne-dnyorsan/ “Allah’覺 unutan ve bu y羹zden Allah’覺n da kendilerine kendilerini unutturduu kimseler gibi olmay覺n…”(1) “Yahudiler ‘Allah’覺n eli bal覺d覺r (Allah]]>Sat 26 May 2018 09:41:00 +0200Hakikat Aray覺覺nda Birka癟 Ad覺mhttp://dusuncemektebi.com/y/24540/hakikat-araynda-birka-adm/http://dusuncemektebi.com/y/24540/hakikat-araynda-birka-adm/ “Ey iman edenler! Eer bir f璽s覺k size bir haber getirirse onun doruluunu arat覺r覺n. Yoksa bilmeden bir toplulua k繹t羹l羹k edersiniz de sonra yapt覺覺n覺za piman olursunuz.” (49/6) A]]>Wed 23 May 2018 08:31:00 +0200ehirde K繹t羹 Haberi Yayanlarhttp://dusuncemektebi.com/y/24524/ehirde-kt-haberi-yayanlar/http://dusuncemektebi.com/y/24524/ehirde-kt-haberi-yayanlar/ Gelenek, toplumu birbirine balayan 繹n kabulleri yans覺t覺r. Fakat bu 繹n kabuller bir zaman sonra 癟覺kar ilikilerini de bir araya toplar ve bunlar覺 besleyen yap覺y覺 savunmaya ge癟er. Dolay覺s覺yla ara s覺]]>Fri 18 May 2018 14:12:00 +0200Lanet Okumak Temiz Sicil 襤sterhttp://dusuncemektebi.com/y/24433/lanet-okumak-temiz-sicil-ster/http://dusuncemektebi.com/y/24433/lanet-okumak-temiz-sicil-ster/   Lanet; belirlenmi yoldan at覺lmak, tardedilmek ve uzaklat覺r覺lmak anlam覺nda Allah’覺n sevgi ve ilgisinden, yani rahmetinden yoksun kalmay覺 ifade eder. (1) Kur’an’da ]]>Mon 07 May 2018 08:26:00 +0200Tek璽s羹r Suresinin Muhatab覺 Kim?http://dusuncemektebi.com/y/24238/teksr-suresinin-muhatab-kim-/http://dusuncemektebi.com/y/24238/teksr-suresinin-muhatab-kim-/ -Y羹z羹n nereye bak覺yorsa sesin 繹nce oraya gider- Tek璽s羹r suresinin meali u ekildedir: “Daha 癟ok ey elde etmek (ve bununla 繹v羹nmek) sizi o kadar oyal覺yor ki (bu tavr覺n覺z覺) neredeyse ]]>Wed 21 Mar 2018 14:13:00 +0200Secde Suresi Balam覺nda Vahye Sayg覺 G繹stermekhttp://dusuncemektebi.com/y/24053/secde-suresi-balamnda-vahye-sayg-gstermek/http://dusuncemektebi.com/y/24053/secde-suresi-balamnda-vahye-sayg-gstermek/ -Allah her zaman konuur ve O konutuunda teslim olunur- Vahiy, Allah kat覺ndan indirilen ger癟ek bir olgudur. Ar覺ya bal yapmas覺n覺 繹retmek de insana edepli durmas覺n覺 s繹ylemek de vahyin bir 羹r羹n]]>Sun 11 Feb 2018 10:50:00 +0200Har Suresi Balam覺nda Karde Olmakhttp://dusuncemektebi.com/y/23985/har-suresi-balamnda-karde-olmak/http://dusuncemektebi.com/y/23985/har-suresi-balamnda-karde-olmak/ Ensar Olman覺n G羹c羹- Giri Har suresi, Medine’deki M羹sl羹manlarla Yahudi Ben簾 Nad簾r kabilesi aras覺ndaki 癟ekimeyi ve sonunda bu kabilenin Medine’den s羹r羹lmesini konu edinir. Sureye]]>Tue 30 Jan 2018 11:36:00 +0200Lokman Suresi Balam覺nda Mugayyeb璽t-覺 Hamse [Be Gayb] Konusuhttp://dusuncemektebi.com/y/23939/lokman-suresi-balamnda-mugayyebt-hamse-be-gayb-konusu/http://dusuncemektebi.com/y/23939/lokman-suresi-balamnda-mugayyebt-hamse-be-gayb-konusu/ Lokman suresinin son ayetinde mehur “Mugayyeb璽t-覺 Hamse” denilen ve “Be Bilinmeyen” konuyu ihtiva eden ayetin meali u ekildedir: “K覺y璽met vakti hakk覺ndaki bilg]]>Mon 22 Jan 2018 16:23:00 +0200Akl覺m覺zdan Ge癟enlerhttp://dusuncemektebi.com/y/23884/aklmzdan-geenler/http://dusuncemektebi.com/y/23884/aklmzdan-geenler/ Kur’an’da insan覺n akl覺ndan ge癟enlerle ilgili bir ayet u ekilde g羹ndeme gelir: لِلّٰهِ مَا فِى ا]]>Fri 12 Jan 2018 15:49:00 +0200G繹mlein Birinci D羹mesihttp://dusuncemektebi.com/y/23853/gmlein-birinci-dmesi/http://dusuncemektebi.com/y/23853/gmlein-birinci-dmesi/ Fecr Suresi, Allah’tan raz覺 olmaktan bahseder. Kul Rabb’i hakk覺nda doru d羹羹n羹p raz覺 olduunda ancak doru eylemler gelitirebilir. Ki Allah’覺n da ondan raz覺 olmas覺n覺n, onu kulla]]>Sun 07 Jan 2018 21:38:00 +0200Kelimeler D羹nyas覺nda Birka癟 Ad覺mhttp://dusuncemektebi.com/y/23838/kelimeler-dnyasnda-birka-adm/http://dusuncemektebi.com/y/23838/kelimeler-dnyasnda-birka-adm/ Her iin ba覺nda Besmele 癟ekmek 繹nemli bir sorumluluktur. Rahm璽n ve Rah簾m olan Allah’覺n ad覺yla balar覺m anlam覺na gelir. zellikle Kur’an okurken biraz sonra Allah’覺n emir, yas]]>Thu 04 Jan 2018 16:47:00 +0200Silik Y羹zlerhttp://dusuncemektebi.com/y/23801/silik-yzler/http://dusuncemektebi.com/y/23801/silik-yzler/ 襤nsan ilikilerinin s繹z konusu edildii b羹t羹n psikolojik ve sosyolojik sahalar覺n, ad覺 konulamayan karanl覺k y羹zleri olur. Bu sahalar, s羹bjektif yarg覺larla doludur ve daha ziyade gayr覺 meru ile]]>Fri 29 Dec 2017 23:28:00 +0200Kurandan Yaam Form羹llerihttp://dusuncemektebi.com/y/23759/kurandan-yaam-formlleri/http://dusuncemektebi.com/y/23759/kurandan-yaam-formlleri/ -hayat覺n zor ya da kolay ge癟mesi- Hayat覺n kolaylamas覺n覺n form羹l羹 udur: “Kim sahip olduklar覺n覺 payla覺r ve ard覺ndan baa kakmaktan sak覺n覺r, doru olan覺 da tasdik ederse, biz de onu e]]>Sun 24 Dec 2017 09:49:00 +0200K繹pek Etkisihttp://dusuncemektebi.com/y/23758/kpek-etkisi/http://dusuncemektebi.com/y/23758/kpek-etkisi/ -eytan覺n k繹pekleri- Bir “K繹pek Etkisi” var. Pasif, edilgen seyirci olma sendromu. Kendi d覺覺nda olup bitenlere kay覺ts覺z kalman覺n insan覺 mutlu eden d羹zeysizlii. B羹t羹n toplumu etkil]]>Sat 23 Dec 2017 16:15:00 +0200Din Nedir?http://dusuncemektebi.com/y/23750/din-nedir-/http://dusuncemektebi.com/y/23750/din-nedir-/ Hayat覺n kendisi, engebeli bir yoldur ve insan覺n y羹r羹d羹羹 bu yola din [ الدين ] denir. 襤nsanlar buna d羹zen veya sistem de derler. 襤badet de inili 癟覺k覺l覺 bu yolu d羹zle]]>Fri 22 Dec 2017 08:51:00 +0200Din Bizim 襤癟in Varhttp://dusuncemektebi.com/y/23486/din-bizim-in-var/http://dusuncemektebi.com/y/23486/din-bizim-in-var/ “Din nedir?” sorusunun cevab覺 doru verilebilirse, neye hizmet ettii ve edecei de ortaya 癟覺kar. Din, d羹nya ve devam覺nda gelecek ahiret saadetini temin etmek i癟in her iki tarafta da g羹]]>Tue 07 Nov 2017 12:04:00 +0200Gericilikhttp://dusuncemektebi.com/y/23420/gericilik/http://dusuncemektebi.com/y/23420/gericilik/ 襤nsanlar覺 geri b覺rakan sebepler, 羹phesiz kendi elleriyle ortaya 癟覺kard覺覺 sorunlardan neet eder. 襤lim ve teknolojinin insan hayat覺n覺 kolaylat覺rmak i癟in var olduunu herkes bilir. Hi癟 kimse durdu]]>Thu 26 Oct 2017 15:33:00 +0200Allah Her Zaman Hakl覺d覺rhttp://dusuncemektebi.com/y/23378/allah-her-zaman-hakldr/http://dusuncemektebi.com/y/23378/allah-her-zaman-hakldr/ 襤nsan覺n bu d羹nyada ba覺na ne zaman ne gelecei belli olmuyor. Hele g羹venlik sorunlar覺yla bouan bir 羹lkede ya覺yorsa… Sorunlar yuma覺 i癟inde debelenen insan, kendisinin, ailesinin ve to]]>Fri 20 Oct 2017 08:38:00 +0200Kuran Okumalar覺nda Galip Zihnin Oynad覺覺 Rolhttp://dusuncemektebi.com/y/23326/kuran-okumalarnda-galip-zihnin-oynad-rol/http://dusuncemektebi.com/y/23326/kuran-okumalarnda-galip-zihnin-oynad-rol/ 襤nsanolunu tarih sahnesine 癟覺karan etkinin onun g羹venlik ve 繹zg羹rl羹k aray覺覺 olduu ifade edilir.[1] Tarih boyunca vahyin belirleyiciliinde ortaya 癟覺kan ilkeler bu g羹venlik aray覺覺na verilmi]]>Sat 14 Oct 2017 08:06:00 +0200Cyborg Tiplerhttp://dusuncemektebi.com/y/23257/cyborg-tipler/http://dusuncemektebi.com/y/23257/cyborg-tipler/ Cyborg kelimesi; cyber (siber) ve organizm (organizma) kelimelerinden oluur. Cyber, “sanal”; organizma ise, “canl覺 varl覺k” demektir. Sibernetik organizma, biyolojik ve]]>Thu 05 Oct 2017 15:07:00 +0200Camiye Niye Gidilirhttp://dusuncemektebi.com/y/23218/camiye-niye-gidilir/http://dusuncemektebi.com/y/23218/camiye-niye-gidilir/ B羹t羹n camiler, K璽be’nin bir ubesi say覺l覺r. Bulunduklar覺 yerde onu temsil ederler. Allah’覺n evi gibidirler. Allah’覺n evinden kas覺t, insanlar覺n her t羹rden s覺k覺nt覺lar覺n覺 gi]]>Thu 28 Sep 2017 14:10:00 +0200Felak ve Nas Sureleri Ni癟in Okunur?http://dusuncemektebi.com/y/23213/felak-ve-nas-sureleri-niin-okunur-/http://dusuncemektebi.com/y/23213/felak-ve-nas-sureleri-niin-okunur-/ Felak Suresi Bismillahirrahm璽nirrah簾m 1. De ki: S覺覺n覺r覺m karanl覺覺 yar覺p sabah覺 ortaya 癟覺karan Rabb’e Karanl覺覺 yar覺p sabah覺 ortaya 癟覺karmak dertlerden kurtulmay覺 anlat覺r. Bu y羹z]]>Sun 24 Sep 2017 10:46:00 +0200Asr Suresi Balam覺nda Ama癟 Edinmekhttp://dusuncemektebi.com/y/23208/asr-suresi-balamnda-ama-edinmek/http://dusuncemektebi.com/y/23208/asr-suresi-balamnda-ama-edinmek/ -hakikat her eyden 羹st羹nd羹r- Asr suresi, insan覺n d羹nyas覺nda bir anlam ve ama癟 bulunmas覺 gerektiini bildirir. Zaman, h覺zla insan覺n avucundan kay覺p gitmektedir. 襤nsan覺n onuru, 繹mr羹n羹 sadece bas]]>Tue 19 Sep 2017 08:58:00 +0200Eitimde Hayat/M羹fredat at覺mas覺http://dusuncemektebi.com/y/23204/eitimde-hayat-mfredat-atmas/http://dusuncemektebi.com/y/23204/eitimde-hayat-mfredat-atmas/ Eitimin insan hayat覺nda ne kadar 繹nemli ve belirleyici bir fakt繹r olduunu herkes itiraf eder. Zira insan, yaam覺n b羹t羹n arg羹manlar覺n覺 bu sahada 羹retir. Dolay覺s覺yla insan覺n 繹rendikleriyle yaad覺k]]>Tue 12 Sep 2017 13:55:00 +0200Allah Nas覺l Tenzih Edilirhttp://dusuncemektebi.com/y/23200/allah-nasl-tenzih-edilir/http://dusuncemektebi.com/y/23200/allah-nasl-tenzih-edilir/ Secdede dile getirilen Subh璽ne Rabbiye’l-A’l璽 s繹z羹, hem tesbih hem tenzih hem de takdis belirtir. 襤fade aslen “Al璽 (y羹ce) olan Rabbimi her t羹rl羹 eksikliklerden tenzih ederek anar覺]]>Fri 08 Sep 2017 13:00:00 +0200Haz覺rl覺k Sorusuhttp://dusuncemektebi.com/y/23187/hazrlk-sorusu/http://dusuncemektebi.com/y/23187/hazrlk-sorusu/ Tekvir suresinin giriinde yer alan yemin konular覺 i癟inde ahirette sorulaca覺 ifade edilen bir soru, hayat覺 ciddiye almay覺 gerektirir. Ciddiyet, g繹z 繹n羹nde duran somut ve can yak覺c覺 sorunlar dururk]]>Sat 02 Sep 2017 15:33:00 +0200B繹l羹c羹 Konumalarhttp://dusuncemektebi.com/y/23177/blc-konumalar/http://dusuncemektebi.com/y/23177/blc-konumalar/ Musa (as), kavminin buza覺ya tap覺nd覺覺n覺 繹renir 繹renmez 繹fkeli ve 羹z羹nt羹l羹 bir ekilde Tur da覺ndan geri gelir. Ve 繹nce kardeini yakalay覺p “Ey H璽run, yoldan 癟覺kt覺klar覺n覺 g繹rd羹羹n zama]]>Thu 31 Aug 2017 09:58:00 +0200Karanl覺覺 Delen Y覺ld覺zhttp://dusuncemektebi.com/y/23167/karanl-delen-yldz/http://dusuncemektebi.com/y/23167/karanl-delen-yldz/ - g繹ky羹z羹nde y覺ld覺z覺m ben - G繹ky羹z羹n羹n en parlak y覺ld覺z覺na T璽r覺k denir. Karanl覺覺 delerek parlar. Gece ne kadar zifiri ise parlakl覺覺 da o derece belirgin olur. T璽r覺k suresi, bu y覺ld覺zdan u e]]>Fri 25 Aug 2017 12:06:00 +0200Hoca Olmak Kolay Deildirhttp://dusuncemektebi.com/y/23144/hoca-olmak-kolay-deildir/http://dusuncemektebi.com/y/23144/hoca-olmak-kolay-deildir/ 襤nsan daha 癟ok ey bildii i癟in hoca olur. Buna 繹retmen denir. Bildiklerini 繹rettiinde ise 繹rencilerinden bir fark覺 kalmaz. Kii tecr羹belerini aktard覺覺 i癟in de hoca kabul edilir. Bunun sonunda]]>Mon 14 Aug 2017 12:51:00 +0200Bilimsel Faaliyet Hangi Dilde Yap覺l覺rhttp://dusuncemektebi.com/y/23117/bilimsel-faaliyet-hangi-dilde-yaplr/http://dusuncemektebi.com/y/23117/bilimsel-faaliyet-hangi-dilde-yaplr/ 襤lmi faaliyetler, insan覺n ayr覺nt覺ya girdii konuda younlamas覺 ile ger癟ekleir. Dolays覺yla b羹t羹n ilmi 癟abalar, d羹羹nce 羹zerinden y羹r羹r. 襤nsan ancak konutuu ana dilde d羹羹n羹p ayr覺nt覺lara girebili]]>Tue 08 Aug 2017 10:06:00 +0200襤limlerin S覺n覺fland覺r覺lmas覺 ve Din retimihttp://dusuncemektebi.com/y/23109/limlerin-snflandrlmas-ve-din-retimi/http://dusuncemektebi.com/y/23109/limlerin-snflandrlmas-ve-din-retimi/ 襤lim, Allah’覺n insanlara l羹tfettii bir nimettir. Ve kendi i癟inde ayr覺lmaz bir b羹t羹nd羹r. Onu par癟alara ay覺rman覺n bir sebebi, devasa yap覺s覺ndan dolay覺 anlama g羹癟l羹羹nden kaynaklan覺r. Ama bu ay]]>Mon 07 Aug 2017 14:18:00 +0200Ticarette Zarar Vermek Yokturhttp://dusuncemektebi.com/y/23102/ticarette-zarar-vermek-yoktur/http://dusuncemektebi.com/y/23102/ticarette-zarar-vermek-yoktur/ “Siz ey imana ermi olanlar! Birbirinizin mallar覺n覺 haks覺z yollarla -kar覺l覺kl覺 r覺zaya dayanan ticaret yoluyla da olsa- heba etmeyin ve birbirinizi mahvetmeyin; zira Allah, sizin i癟in bir rah]]>Thu 27 Jul 2017 09:30:00 +0200Boand覺覺m覺z Kad覺nlar Bizim Neyimiz Olurhttp://dusuncemektebi.com/y/23094/boandmz-kadnlar-bizim-neyimiz-olur/http://dusuncemektebi.com/y/23094/boandmz-kadnlar-bizim-neyimiz-olur/ Kad覺n覺n g羹venlii, yaan覺lan 癟evrenin kalitesini g繹steren 繹nemli bir 繹l癟羹d羹r. Buna g繹re 襤slam’覺n insanl覺a kazand覺raca覺 bar覺 ve huzuru, kad覺n覺n g羹venlii 羹zerinden tarif etmek, gayet isabet]]>Tue 18 Jul 2017 10:48:00 +0200Ebedi Yaamak Arzusuyla Yap覺 襤na Etmek Ne Demektir?http://dusuncemektebi.com/y/23076/ebedi-yaamak-arzusuyla-yap-na-etmek-ne-demektir-/http://dusuncemektebi.com/y/23076/ebedi-yaamak-arzusuyla-yap-na-etmek-ne-demektir-/ Ayetlerin arka plan覺 iyi anla覺lmad覺覺nda, eletiri konusu yap覺lan asli konular da bireysel eylemlere indirgenebilmektedir. Bu anlamda, “Siz her y羹ksek yere bir alamet bina yap覺p bo eylerle]]>Mon 19 Jun 2017 21:24:00 +0200K璽firlerin B繹l羹c羹l羹羹 ile lemin Yarat覺l覺 Amac覺n覺n Uyumazl覺覺http://dusuncemektebi.com/y/22951/kfirlerin-blcl-ile-lemin-yaratl-amacnn-uyumazl/http://dusuncemektebi.com/y/22951/kfirlerin-blcl-ile-lemin-yaratl-amacnn-uyumazl/ -bir ayete anlam vermek, balamdan onay almak demektir-   襤nanmak bir ihtiya癟t覺r. 襤nsan覺n f覺trat覺nda bulunan inanma ihtiyac覺, onu neyi nas覺l yapaca覺 hususunda mutlaka bir otorite edin]]>Sun 05 Feb 2017 15:43:00 +0200G繹klerin Konumas覺http://dusuncemektebi.com/y/22940/gklerin-konumas/http://dusuncemektebi.com/y/22940/gklerin-konumas/ 襤sr璽 suresinin 44. ayeti; g繹kler, yer ve aralar覺ndaki her eyin Allah’覺 tesbih ettiini dile getirir. تُسَبِّحُ لَه]]>Thu 26 Jan 2017 16:34:00 +0200F璽tiha Suresi Balam覺nda Hamd Etmenin Anlam覺http://dusuncemektebi.com/y/22914/ftiha-suresi-balamnda-hamd-etmenin-anlam/http://dusuncemektebi.com/y/22914/ftiha-suresi-balamnda-hamd-etmenin-anlam/ -Hamd Etmenin 襤nsan Hayat覺na Yans覺mas覺 Nas覺l Olur- Hamd, 羹k羹rden daha geni kapsaml覺d覺r. Allah’覺n 繹vg羹ye lay覺k olduu anlam覺na gelir. Bu 繹vg羹, 羹kretmekte olduu gibi herhangi bir nimet ]]>Thu 05 Jan 2017 13:33:00 +0200Fitneye D羹mek Ne Demektir? http://dusuncemektebi.com/y/22877/fitneye-dmek-ne-demektir-/http://dusuncemektebi.com/y/22877/fitneye-dmek-ne-demektir-/ Fitneye d羹mek konusunda en 癟arp覺c覺 tespitlerden biri, M羹mtehine suresindedir. Surenin balam覺, fitneye d羹mekten ne kastedildii konusunda yeterince bilgi verir. Ayetin meali u ekildedir: &ldquo]]>Fri 02 Dec 2016 19:58:00 +0200eytan覺n M羹dahalesinin Hac Suresi Balam覺nda Kazand覺覺 Manahttp://dusuncemektebi.com/y/22867/eytann-mdahalesinin-hac-suresi-balamnda-kazand-mana/http://dusuncemektebi.com/y/22867/eytann-mdahalesinin-hac-suresi-balamnda-kazand-mana/ -Allah’覺 Doru Tan覺mak- Hac suresinin 52. ayetinin meali Diyanet Vakf覺 Mealinde u ekildedir: “Ey Muhammed!) Biz, senden 繹nce hi癟bir resul ve nebi g繹ndermedik ki, o, bir temenn]]>Wed 23 Nov 2016 12:13:00 +0200Putlar Konuamaz Konuturulurhttp://dusuncemektebi.com/y/22762/putlar-konuamaz-konuturulur/http://dusuncemektebi.com/y/22762/putlar-konuamaz-konuturulur/ Puta tapma bir taa tapma eylemi deildir. Arkas覺nda 繹zellikle ge癟im s覺k覺nt覺s覺 癟eken madur ve mazlum geni halk kitlelerinin beklentilerini kar覺layacak ekilde bir d羹羹nce bar覺nd覺r覺r. Gelecek aya]]>Sat 05 Nov 2016 17:47:00 +0200B羹y羹 Bazen Hayat Kurtar覺rm覺http://dusuncemektebi.com/y/22711/by-bazen-hayat-kurtarrm/http://dusuncemektebi.com/y/22711/by-bazen-hayat-kurtarrm/ Akam saat 22:00. Komudan bir haber geldi. K覺z kardei onlara misafir gelmi ama ge癟 saate kadar oturduklar覺 i癟in eve d繹nmekte gecikmi. Bu saatte araba bulmakta zorland覺klar覺 i癟in onu eve kadar b]]>Fri 28 Oct 2016 16:01:00 +0200Deistler 襤癟in Doru Yol Haritas覺http://dusuncemektebi.com/y/22659/deistler-in-doru-yol-haritas/http://dusuncemektebi.com/y/22659/deistler-in-doru-yol-haritas/ 襤slam ansiklopedisinin “Deizm” maddesinde unlar yazar: “Tanr覺’n覺n varl覺覺n覺 ve 璽lemin ilk sebebi olduunu kabul etmekle birlikte akla dayal覺 bir tabii din anlay覺]]>Fri 21 Oct 2016 17:59:00 +0200Ebu Leheb Niye 襤man Edemedi?http://dusuncemektebi.com/y/22612/ebu-leheb-niye-man-edemedi-/http://dusuncemektebi.com/y/22612/ebu-leheb-niye-man-edemedi-/ Ebu Leheb, hakikati a癟覺k癟a ink璽r etmi, risalete kar覺 癟覺karken Mekke m羹riklerinin ba覺n覺 癟ekmi ve bu sebeple k璽fir olarak hakk覺nda h羹k羹m verilip sure indirilerek 繹lmeden 繹nce cehennemle m羹jdelen]]>Thu 13 Oct 2016 17:45:00 +0200