23 Mayis 2018 Çarşamba

İnternet Yasası'na kısmi iptal

08-12-2015 21:20 Güncelleme : 08-12-2015 21:20

İnternet Yasası'na kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi, İnternet Yasası'nda da değişiklik yapan 6518 sayılı Kanun'un bazı hükümlerini iptal etti. Kişisel bilgilerin 2 yıl saklanmasını öngören hüküm iptal edildi. TİB'in içeriği engelleme yetkisi ise devam ediyor.

Anayasa Mahkemesi,  İnternet Yasası'nda da değişiklik yapan 6518 sayılı Kanun'un bazı hükümlerini iptal etti.  CHP'nin, 6 Şubat 2014 tarihinde açtığı davayı, esastan sonuçlandıran Yüksek Mahkeme, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB), internet ortamında yapılan yayın içeriğini durdurma yetkisi veren hükümlerin iptal istemlerini redderken özellikle kişisel bilgileri ilgilendiren bazı hükümleri iptal etti. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre AYM, 'İnternet Yasası' olarak bilinen kanun'un 5. maddesine eklenen 4 fıkranın da iptaline hükmetti.  Bölyece  kişisel bilgilerin 2 yıl boyunca servis sağlayıcılar tarafından saklanmasını öngören "Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini 1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür" fıkrası iptal edilmiş oldu. 

İptal edilen bir diğer fıkra ise "Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler" hükmünü içeriyordu.

Servis sağlayıcıların TİB'in talep ettiği kişisel bilgileri talep edilen şekilde TİB'e iletmesini öngören hükümet de iptal edilen önemli bir hüküm oldu. 

Ayrıca "Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilir" hükümlerini içerien 6. fıkra da iptal edildi. 

İptal edilen hükümler arasında İnternet Yasası'nda servis sağlayıcılara engellenen içeriklere alternatif yollarla erişimi de engelleme yükümlüğü getiren fıkra da bulunuyor.

"Bu madde kapsamında hakimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır" hükmündeki, "veya aynı mahiyetteki" ibaresi iptal edildi.

Karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. 

 

Kaynak: AA

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

ANKET - ARAŞTIRMA